Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2018/2019Zaměření: Stroje a zařízení

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Problematika provozu servopohonů pro dynamicky náročné aplikace

    Cílem dizertační práce je vypracování metodiky pro návrh pohonů používaných pro dynamicky náročné aplikace – např. pohony v obráběcích strojích. U dynamicky náročných aplikací dochází např. k prudkým změnám zátěže, změnám směru otáček apod. Tyto změny mají vliv např. na omezení provozních vlastností stroje a na zvýšené mechanické namáhání, snížení životnosti apod. V rámci práce bude zpracována metodika tvorby komplexních konečno-prvkových modelů vybraných typů pohonů, které budou umožnovat zjištění omezení provozů motorů, případně úpravy návrhových postupů.

    Školitel: Huzlík Rostislav, Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.