Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2018/2019Zaměření: Technika prostředí

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Výzkum systémů pro zajištění optimální kvality prostředí v kabině automobilu.

    Moderní ventilační systémy kabin automobilů musí dopravit správné množství vzduchu do vhodných oblastí kabiny a přitom nerušit pasažéry hlukem ani nadměrnou rychlostí proudění. Doktorská práce se zaměří na výzkum metod pro experimentální ověřování při vývoji ventilačních systémů v kabině automobilů v kombinaci s metodami výpočtové mechaniky tekutin (CFD) při současném snižování nároků na spotřebu energií.

    Školitel: Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc.

  2. Výzkum vzduchotechmických systémů pro flexibilní interiéry automobilů

    Školitel: Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.