Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2018/2019Zaměření: Stavba letadel a provoz letadel

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza a modelování tuhostních charakteristik hydraulických a elektrických aktuátorů řízení letadla.

  Současným trendem ve stavbě malých dopravních letadel, vybavených automatickými soustavami řízení, je využití hydraulických a elektrických agregátů pro ovládání řídicích ploch letounu. Na tyto agregáty jsou kladeny vysoké požadavky na hmotnostní, energetické a dynamické vlastnosti. Při analýze soustav řízení letounu je nutné uvažovat účinky aeroelastických jevů na konstrukci a letové režimy letounu. Negativní účinky těchto aeroelastických jevů mohou vést až k haváriím letounu. Zařazení hydraulických nebo elektrických aktuátorů do soustav řízení letounu přináší zvýšené nebezpečí vzniku těchto aeroelastických jevů. Cílem disertační práce je stanovení vlivu tuhostních vlastností hydraulických a elektrických aktuátorů na aeroelastické jevy letounu. Na základě teoretické analýzy a modelování vlastností aktuátorů řízení navrhnout metodiku posuzování jejich účinků na vznik nebezpečných aerodynamických jevů a stanovit metodiku experimentálního určení jejich tuhostních charakteristik.

  Školitel: Třetina Karel, doc. Ing., CSc.

 2. Automatické zpracování informací o leteckém provozu na civilním letišti

  Současný stav. Požadované aplikace. volba odpovídajících parametrů. Použité metody zpracování dat. Indikace výsledků zpracování dat potenciálnímu uživateli.

  Školitel: Vosecký Slavomír, doc. Ing., CSc.

 3. Informační a komunikační technologie jako nástroje pro optimalizaci řízení bezpečnosti v letectví.

  Požadavky na bezpečnost provozu letadel a letišť. Potřeba sběru informací o bezpečnosti leteckého provozu. Metody řízení bezpečnosti v letectví. Sběr a zpracování dat o bezpečnosti leteckého provozu a jejich automatizace.

  Školitel: Vosecký Slavomír, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.