Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2018/2019Zaměření: Automobilní a dopravní inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Výpočtové metody vibroizolace hnacího ústrojí s užitím víceparametrových reologických modelů

    Výzkum a vývoj pokročilých výpočtových metod pružného uložení pohonných jednotek. Výpočtové modely na bázi multi-body systémů, využívající víceparametrové reologické modely nelineárních pružných elementů. Validace výpočtových modelů technickými experimenty.

    Školitel: Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.