Detail oboru

Řízení rizik chemických technologií

ÚSIZkratka: RCHAk. rok: 2018/2019Zaměření: bez zaměření

Program: Rizikové inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 16.10.2009Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem studia je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových chemických technologií a procesů, aby tyto byly bezpečné; u existujících technologií zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci.

Klíčové výsledky učení

V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblasti,
• metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů,
• kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů,
• metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků,
• metod modelování inženýrských úloh,
• řízení rizika technických a ekonomických objektů,
• legislativy v oblasti rizik, práva, soudního znalectví, bezpečnosti a odpovědnosti.

Odborné a speciální znalosti a dovednosti získají v oblasti
• zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů chemických technologií, procesů a při nakládání s chemickými látkami, a to v souvislosti s výrobou, zpracováním, skladováním, přepravou apod.,
• monitorování a modelování negativních jevů,
• posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u chemických technologií a procesů,
• analýzy možných důsledků negativního jevu při chemických technologických procesech,
• návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u chemických procesů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení,
• vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane.

Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s plánováním a řízením výroby, bezpečnosti práce a ochrany zaměstnanců, ochrany technologických zařízení v odvětvích, které využívají chemické technologie jako např. průmysl, zemědělství anebo odvětví, ve kterých dochází k nakládání s chemickými látkami, obchod, doprava apod. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Chemie, odvětví Chemická odvětví různá, se zvláštní specializací Rizika činností v chemickém průmyslu.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2SAAEAplikovaná ekonometriecs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
2SAMZMatematické základy analýzy rizikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SAPZPrávní znalostics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SAPSPředdiplomový seminářcs1PovinnýC1 - 13ano
2SAFOŘízení rizik ve firmách a organizacíchcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SAMJSystém managementu jakosti a enviromentálního managementucs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2SASMSystémová metodologiecs4Povinnýzá,zkP - 26ano
2SASPSystémové pojetí rizikového inženýrstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2SBASAnalýza, posouzení a ošetření rizik technických systémůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2SBBRBezpečnost a rizikové chovánícs4PovinnýklP - 26ano
2SBISInformační systémy a technologiecs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
2SBMMMatematické modely rozhodovánícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SBPMPodnikový managementcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SBPAPokročilé metody analýz a modelovánícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2SBPSPředdiplomový seminářcs1PovinnýC1 - 13ano
2SBSISoudní inženýrstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2CCARAnalýza rizikcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2CCBIBezpečnostní inženýrstvícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2CCIRChemicko-inženýrská rizikacs2Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2CCNLChemie nebezpečných látekcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
2CCPHPrevence závažných chemických haváriícs4Povinnýzá,zkP - 13 / P - 26ano
2CCSPSemestrální projektcs10PovinnýS - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2CDDPDiplomový projektcs15PovinnýSD - 78ano
2CDCIChemické inženýrstvícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2CDTETechnologie chemického průmyslu a jaderně energetických zařízenícs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2CDBOManagement bezpečnosti a ochranycs2Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 13ov1ano
2CDSZProcesní stroje a zařízenícs2Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 26ov1ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2SDAJAngličtina pro rizikové inženýrstvícs4Povinně volitelnýzkC1 - 26cizí jazykano
2SDNJNěmčina pro rizikové inženýrství cs4Povinně volitelnýzkcizí jazykano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
cizí jazyk 1 2SDAJ, 2SDNJ
ov1 2 2CDBO, 2CDSZ