Detail oboru

Řízení rizik chemických technologií

ÚSIZkratka: RCHAk. rok: 2018/2019Zaměření: bez zaměření

Program: Rizikové inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 16.10.2009Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem studia je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových chemických technologií a procesů, aby tyto byly bezpečné; u existujících technologií zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci.

Klíčové výsledky učení

V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblasti,
• metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů,
• kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů,
• metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků,
• metod modelování inženýrských úloh,
• řízení rizika technických a ekonomických objektů,
• legislativy v oblasti rizik, práva, soudního znalectví, bezpečnosti a odpovědnosti.

Odborné a speciální znalosti a dovednosti získají v oblasti
• zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů chemických technologií, procesů a při nakládání s chemickými látkami, a to v souvislosti s výrobou, zpracováním, skladováním, přepravou apod.,
• monitorování a modelování negativních jevů,
• posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u chemických technologií a procesů,
• analýzy možných důsledků negativního jevu při chemických technologických procesech,
• návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u chemických procesů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení,
• vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane.

Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s plánováním a řízením výroby, bezpečnosti práce a ochrany zaměstnanců, ochrany technologických zařízení v odvětvích, které využívají chemické technologie jako např. průmysl, zemědělství anebo odvětví, ve kterých dochází k nakládání s chemickými látkami, obchod, doprava apod. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Chemie, odvětví Chemická odvětví různá, se zvláštní specializací Rizika činností v chemickém průmyslu.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2SAAEAplikovaná ekonometriecs4zimníPovinnýklano
2SAMZMatematické základy analýzy rizikacs4zimníPovinnýzá,zkano
2SAPZPrávní znalostics4zimníPovinnýzá,zkano
2SAPSPředdiplomový seminářcs1zimníPovinnýano
2SAFOŘízení rizik ve firmách a organizacíchcs4zimníPovinnýzá,zkano
2SAMJSystém managementu jakosti a enviromentálního managementucs4zimníPovinnýzá,zkano
2SASMSystémová metodologiecs4zimníPovinnýzá,zkano
2SASPSystémové pojetí rizikového inženýrstvícs5zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2SBASAnalýza, posouzení a ošetření rizik technických systémůcs4letníPovinnýzá,zkano
2SBBRBezpečnost a rizikové chovánícs4letníPovinnýklano
2SBISInformační systémy a technologiecs4letníPovinnýklano
2SBMMMatematické modely rozhodovánícs4letníPovinnýzá,zkano
2SBPMPodnikový managementcs4letníPovinnýzá,zkano
2SBPAPokročilé metody analýz a modelovánícs4letníPovinnýzá,zkano
2SBPSPředdiplomový seminářcs1letníPovinnýano
2SBSISoudní inženýrstvícs5letníPovinnýzá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2CCARAnalýza rizikcs4zimníPovinnýzá,zkano
2CCBIBezpečnostní inženýrstvícs4zimníPovinnýzá,zkano
2CCIRChemicko-inženýrská rizikacs2zimníPovinnýzá,zkano
2CCNLChemie nebezpečných látekcs6zimníPovinnýzá,zkano
2CCPHPrevence závažných chemických haváriícs4zimníPovinnýzá,zkano
2CCSPSemestrální projektcs10zimníPovinnýano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2CDDPDiplomový projektcs15letníPovinnýano
2CDCIChemické inženýrstvícs4letníPovinnýzá,zkano
2CDTETechnologie chemického průmyslu a jaderně energetických zařízenícs3letníPovinnýzá,zkano
2CDBOManagement bezpečnosti a ochranycs2letníPovinně volitelnýov1ano
2CDSZProcesní stroje a zařízenícs2letníPovinně volitelnýov1ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2SDAJAngličtina pro rizikové inženýrstvícs4celoročníPovinně volitelnýzkcizí jazykano
2SDNJNěmčina pro rizikové inženýrství cs4celoročníPovinně volitelnýzkcizí jazykano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
cizí jazyk 1 2SDAJ, 2SDNJ
ov1 2 2CDBO, 2CDSZ