Detail oboru

European Business and Finance

FPZkratka: MGR-EBFAk. rok: 2018/2019

Program: Economics and Management

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2005Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Studijní obor European Business and Finance vychází z teoretických znalostí na úrovni magisterského vysokoškolského ekonomického vzdělání a je zaměřen zejména na výchovu odborníků v oblasti podnikání, obchodu a financí s důrazem na znalost prostředí EU. Teoretické poznatky a praktické dovednosti jsou u studentů rozvíjeny v mezinárodním kontextu, tak aby absolventi uspěli v manažerských pozicích firem, které působí nejenom v České republice, ale kdekoliv v EU. Prvek mezinárodnosti je u tohoto studijního oboru zdůrazněn kooperací univerzit tří členských států EU – Velké Británie, Polska a České republiky. Úspěšní absolventi tohoto oboru získají diplom s titulem Master of Science signovaný třemi univerzitami a diplom s titulem „inženýr“ (ve zkratce Ing.). Výuka probíhá v anglickém jazyce. Studium je zpoplatněno – poplatek za jeden rok studia na Fakultě podnikatelské je stanoven ve výši 500 €. Ve třetím semestru je povinný studijní pobyt na Nottingham Trent University ve Velké Británii, poplatek za tuto část studia je stanoven zahraniční univerzitou - v akademickém roce 2015/2016 ve výši 2 450 GBP.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci podnikatelských subjektů, které působí zejména v rámci EU. Absolvent je schopen kriticky analyzovat problémy vznikající v obchodních procesech, v procesech financování a podnikání mezinárodních firem, dále je schopen vyhodnocovat tyto procesy a navrhovat standardní strategická i operativní manažerská, finanční a obchodní řešení, získaná teoretickým studiem i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. V rámci osvojování manažerských praktických dovedností v prostředí mezinárodních firem absolvent porozumí základním právním administrativním a politickým procesům v EU.

Profesní profil absolventů s příklady

Manažer v mezinárodních podnikatelských subjektech, které působí zejména v rámci Evropské unie.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EciemPCross Cultural Issues in the European Human Resource Managementen5zimníPovinnýzá,zkano
EeePEnglish for Entrepreneursen3zimníPovinnýzá,zkano
ifPInternational Financeen5zimníPovinnýzá,zkano
EimPInternational Marketing en5zimníPovinnýzá,zkano
EmePMathematical Economicsen4zimníPovinnýzá,zkano
EugebPUnderstanding Global and European Business Environment en4zimníPovinnýzá,zkano
EmchPManagement of Changeen4zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
EpmPProject Managementen4zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ciiePContemporary Issues in European Management Accounting en5letníPovinnýzá,zkano
EfrmPFinancial Risk Management en5letníPovinnýzá,zkano
EibrmPInternational Business Research Methods and Team Consultancy Projecten11letníPovinnýzá,zkano
iePInternational Economicsen4letníPovinnýzá,zkano
EsmtPStrategic Managementen5letníPovinnýzá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EciismPDContemporary Issues in International Strategic Managementen8zimníPovinnýzá,zkano
EcpisPDCorporate Policy and Investment Strategyen7zimníPovinnýzá,zkano
EfabsPDFinance and Accounting for Business Strategy en8zimníPovinnýzá,zkano
EihrimPDInternational Human Resource and Information Managementen7zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EbiPDBusiness Intelligenceen5letníPovinnýzá,zkano
EdisPDDissertationen20letníPovinnýklano
EibPDInternational Businessen5letníPovinnýzá,zkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV1 1 EmchP, EpmP