Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2017/2018Zaměření: Fluidní inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Návrh odstředivého čerpadla s velmi nízkými specifickými otáčkami

    Odstředivá čerpadla s velmi nízkými specifickými otáčkami jsou určeny tam, kde je potřeba dosahovat vysokých dopravních výšek při relativně nízkých průtocích. Ve srovnání s objemovými čerpadly jsou z pohledu provozu robustnější a odolnější např. proti opotřebení. Jejich návrh je ovšem poměrně složitý, protože čerpadla s nízkými specifickými otáčkami vykazují nízkou hydraulickou účinnost vlivem sekundárního proudění v oběžném kole nebo vysokých diskových ztrát i tendenci ke vzniku nestability. Úkolem dizertační práce bude prozkoumat další možnosti návrhu rotorových i statorových částí čerpadla s využitím numerického i experimentálního modelování.

    Školitel: Rudolf Pavel, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.