Detail oboru

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

FEKTZkratka: BK-SEEAk. rok: 2018/2019

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Tříletý bakalářský studijní obor SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA (SEE) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka se širokým základem znalostí teorie, navrhování, konstruování a aplikačního využití elektrotechnických součástí i celků v nejrůznějších oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky. Obor zahrnuje i moderní problematiku výkonové a řídicí elektroniky včetně řízení pohonů v automatizovaných výrobních systémech a řízení energetických celků pomocí počítačů.
Odbornou výuku v oboru zajišťují především Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (ÚVEE) a Ústav elektroenergetiky (ÚEEN). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům zvolit si zaměření buď na elektroenergetiku, která obsahuje výrobu elektrické energie z klasických i obnovitelných zdrojů, přenos a rozvod elektrické energie včetně SmartGrids a využití světelné a tepelné techniky, nebo na silnoproudou elektrotechniku, což je buď konstrukce, stavba a výroba elektrických strojů a přístrojů a dalších elektrotechnických zařízení, případně projektování a realizace elektrických regulačních pohonů, zařízení výkonové elektroniky a komplexní průmyslová automatizace. Student získává i související poznatky z aplikované informatiky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž tak předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti z elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a současně i ze souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využívání počítačů. Absolventi získají vysokoškolskou kvalifikaci (bakalářský diplom) elektrotechnického bakaláře. Po krátkém profesním zaškolení jsou schopni zastávat technické i manažerské funkce a postupovat v kariérním růstu. Absolventi oboru silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky najdou uplatnění zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, nejen elektrotechnických.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA má kvalitní znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a dále znalosti v oblasti elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a současně i přehledové znalosti souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využívání počítačů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech výkonové elektroniky a silnoproudé elektrotechniky.
Absolventi bakalářského oboru SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA naleznou své uplatnění jako provozní specialisté zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, a to nejen elektrotechnických. Ve všech výše uvedených technických oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KEL1Elektrotechnika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
KFY1Fyzika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
KMA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
KMTDMateriály a technická dokumentacecs6zimníPovinnýzá,zkano
KPC1SPočítače a programování 1cs5zimníPovinnýklne
KFYSFyzikální seminářcs2zimníVolitelný všeobecnýBK-SEE - odborné předmětyano
KMASMatematický seminářcs2zimníVolitelný všeobecnýBK-SEE - odborné předmětyano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KESOElektronické součástkycs7letníPovinnýzá,zkano
KEL2Elektrotechnika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
KFY2Fyzika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
KMA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
KPC2SPočítače a programování 2cs5letníPovinnýklano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KMA3Matematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
KMVEMěření v elektrotechnicecs6zimníPovinnýzá,zkano
KSASSignály a systémycs6zimníPovinnýzkano
KTMBTechnická mechanikacs6zimníPovinnýzá,zkne
KVELVýkonová elektronikacs6zimníPovinnýzá,zkano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KDEEDistribuce elektrické energiecs6letníPovinnýzá,zkano
KEPRElektrické přístrojecs6letníPovinnýzá,zkano
KESBElektrické strojecs6letníPovinnýzá,zkano
KTRBTeorie řízenícs6letníPovinnýzá,zkano
KVEEVýroba elektrické energiecs6letníPovinnýzá,zkano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkne
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelný všeobecnýzkano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkBK-SEE - jazykové předmětyano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KEEEEkonomika a ekologie elektroenergetikycs6zimníPovinnýzá,zkano
KEPBElektrické pohonycs5zimníPovinnýzá,zkano
KRZBRozvodná zařízenícs6zimníPovinnýzá,zkano
KBPSSemestrální prácecs3zimníPovinnýklano
KUEEUžití elektrické energiecs6zimníPovinnýzá,zkano
KREBŘídicí elektronikacs6zimníVolitelný oborovýzá,zkBK-SEE - odborné předmětyne
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KBCSBakalářská prácecs5letníPovinnýano
KES2Elektrické stroje 2cs5letníPovinnýzá,zkano
KOJZOchrany a jištění zařízenícs6letníVolitelný oborovýzá,zkBK-SEE - odborné předmětyano
KPPKPočítačová podpora konstruovánícs6letníVolitelný oborovýklBK-SEE - odborné předmětyano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkne
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelný všeobecnýzkano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkBK-SEE - jazykové předmětyano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
BK-SEE - odborné předměty 5 KFYS, KMAS, KREB, KOJZ, KPPK
BK-SEE - jazykové předměty 2 KAN4, KAEI