Detail oboru

Výrobní systémy

FSIZkratka: M-VSYAk. rok: 2018/2019

Program: Výrobní systémy

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2009Akreditace do: 31.5.2023

Profil

Studijní obor s dvojitým diplomem „Výrobní systémy“ je garantován Ústavem výrobních strojů, systémů a robotiky (ÚVSSR) na VUT v Brně a německým Institutem výrobních strojů a výrobních systémů (IWP) na TU Chemnitz. (Podrobnosti lze získat na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky)
Obor zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených. Cílem je studenty kvalifikačně připravit na vývoj, konstrukci, řízení a diagnostiku výrobních strojů a průmyslových robotů za použití nejmodernějších metod používajících se v dané oblasti. Dále na návrh, instalaci a provoz nejrůznějších robotizovaných pracovišť a výrobních systémů. Koncepce studijního programu umožňuje absolventům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v mezinárodních vývojových, projekčních a konstrukčních týmech.

Klíčové výsledky učení

Obor Stavba výrobních strojů a zařízení zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených. Cílem je studenty kvalifikačně připravit na vývoj, konstrukci, řízení a diagnostiku výrobních strojů a průmyslových robotů za použití nejmodernějších metod používajících se v dané oblasti. Dále na návrh, instalaci a provoz nejrůznějších robotizovaných pracovišť a výrobních systémů. Koncepce studijního programu umožňuje absolventům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v mezinárodních vývojových, projekčních a konstrukčních týmech.

Profesní profil absolventů s příklady

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí výborné uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, provozní inženýři, pracovníci odborných zkušeben, prodejci zejména ve společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ale i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a typem výroby jim příbuzných firmách nebo i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a jim příbuzných firmách, tedy společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů.
Prostřednictvím osvojení cizího jazyka, poznáním cizí kultury, kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů na všechny aktuální požadavky jejich budoucí profesionální praxe.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje doktorandské studium v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém studijním oboru. Úspěšné studium je ukončeno získáním titulu Ph.D.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GDVDynamika výrobních strojůcs3zimníPovinnýzá,zkano
GRIManagement kvalitycs4zimníPovinnýzá,zkano
GM0Metodika konstruovánícs3zimníPovinnýzkano
N5Němčina 5de4zimníPovinnýzá,zkano
G1SStavba výrobních strojů Ics6zimníPovinnýzkano
GVKVýpočty a simulace v konstrukci strojůcs6zimníPovinnýzá,zkano
GA0Analýza příčin poruchcs4zimníPovinně volitelnýzk1ano
GMKModerní metody konstrukčních a pevnostních výpočtůcs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
8AQ9Baugruppen umformender Werkzeugmaschinende2letníPovinnýzkano
8BCGDeutsch für tschechische Studierende B2de6letníPovinnýzkano
8AEVIndustrielle Steuerungstechnikde4letníPovinnýzkano
8BCKMPA Projekt de5letníPovinnýano
8BCLRechtliche Grundlagen der Ingenieurstätigkeitde2letníPovinnýzkano
8AL6Verzahntechnikde3letníPovinnýzkano
8AJWVirtual-Reality im Maschinenbaude4letníPovinnýzkano
8B0UWerkzeugmaschinen-Baugruppende4letníPovinnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GMRManagement rizik u výrobních strojůcs4zimníPovinnýzá,zkano
GMPModulový projektcs5zimníPovinnýklano
GPIPočítačová podpora výroby (CAD/CAM)cs5zimníPovinnýklano
GPNProjektový managementcs4zimníPovinnýklano
GPZPrůmyslové roboty a manipulátory Ics3zimníPovinnýklano
GTATeorie a stavba výrobních systémůcs3zimníPovinnýzá,zkano
GCKČeská kultura, jazyk a průmyslcs6zimníPovinně volitelnýkl1ano
GNSNěmčina ve strojírenstvíde6zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GZPDiplomový projekt (M-VSR, M-VSY)cs20letníPovinnýklano
GD3Seminář k diplomové práci (M-VSR, M-VSY)cs10letníPovinnýklano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 GCK, GNS
1 1 GA0, GMK