Detail oboru

Automobilní a dopravní inženýrství

FSIZkratka: M-ADIAk. rok: 2018/2019

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2006Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat a vyvíjet stroje (jejich konstrukčních skupiny a podskupiny), strojní soustavy a technologické celky studovaného oboru. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů získaných v bakalářském studiu aplikací na motorová vozidla a spalovací motory, či stavební, transportní a zemědělské stroje.. Dále student tohoto oboru získá i schopnost řídit a organizovat činnost obchodních a servisních firem strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů.

Klíčové výsledky učení

Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat a vyvíjet stroje (jejich konstrukčních skupiny a podskupiny), strojní soustavy a technologické celky studovaného oboru. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů získaných v bakalářském studiu aplikací na motorová vozidla a spalovací motory nebo na dopravní a manipulační zařízení a stavební stroje. Dále student tohoto oboru získá i schopnost řídit a organizovat činnost obchodních a servisních firem strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností v oblasti motorových vozidel, spalovacích motorů, dopravní a manipulační techniky a stavebních strojů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent této specializace se uplatní především v konstrukcích, výpočtových odděleních a vývojových i výzkumných zkušebnách, u výrobních, opravárenských a provozních firem jako konstruktér či projektant, výpočtář, zkušební či servisní technik, manažér, atd.
Úspěšný absolvent může dále pokračovat po složení přijímací zkoušky v doktorském studiu, především v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
QTSTeorie spalovacích motorůcs6zimníPovinnýzá,zkano
QVOVozidlové motorycs5zimníPovinnýzá,zkano
QDYDynamika vozidelcs7zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
QHLHnací ústrojícs6zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
QMHMechanické a hydraulické převodycs6zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
QN1Nosné konstrukce strojů Ics3zimníPovinně volitelný1ano
QMKPočítačové modelování strojních konstrukcí cs6zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
QPAPočítačové simulace v automobilovém průmyslu Ics6zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
QSVTechnologie a stroje ve stavební výroběcs4zimníPovinně volitelnýzk1ano
JDT-ADopravní technika silničníen5zimníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
QA0Koncepční vývoj automobilucs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
QR0Příprava počítačových modelůcs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
NT0Technologie práce se zemními strojics3zimníVolitelný (nepovinný)klano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
QEMExperimentální metodycs5letníPovinnýzá,zkano
QS3Semestrální projektcs5letníPovinnýklano
QVPVirtuální prototypycs5letníPovinnýzá,zkano
QN2Nosné konstrukce strojů IIcs4letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
QRUPřevodová ústrojí motorových vozidelcs5letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
QZEStroje pro zemní prácecs6letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
QDZVibrace a hluk vozidelcs5letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
QTTraktorycs5letníPovinně volitelnýzá,zk3ano
QTZTransportní zařízenícs5letníPovinně volitelnýzá,zk3ano
NB0Bezpečnost práce se zemními strojics3letníVolitelný (nepovinný)klano
QN0-APočítačové navrhování strojů NXen3letníVolitelný (nepovinný)klano
0PPQPrůmyslový projekt (M-ADI)cs3letníVolitelný (nepovinný)klano
QD0Zpracování jízdních datcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
QDDDiplomový projekt I (M-ADI)cs6zimníPovinnýklano
QSISoudní inženýrstvícs3zimníPovinnýzkano
QDSSpolehlivost dopravních strojů a zařízenícs6zimníPovinnýzá,zkano
QAPAlternativní pohonycs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
QAMAplikovaná mechanika stavebních a transportních strojůcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
QMVMotorová vozidlacs6zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
QMOPočítačové simulace v automobilovém průmyslu IIcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
QLDProjektování a logistika dopravních a manipulačních zařízenícs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
NSMStroje pro výrobu stavebních materiálůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
QA0Koncepční vývoj automobilucs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
QM0Počítačové navrhování strojů MARCcs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
QLPStavba lodí a plavidel cs2zimníVolitelný (nepovinný)klano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
QDPDiplomový projekt (M-ADI)cs12letníPovinnýklano
QD6Seminář k diplomové práci (M-ADI)cs3letníPovinnýklano
QE1Speciální elektrotechnikacs6letníPovinnýzá,zkano
QPVPříslušenství motorových vozidelcs5letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
NSKStroje pro stavbu komunikacícs5letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
QSSTechnika snižování průmyslových škodlivincs4letníPovinně volitelnýzk2ano
QTETepelný management vozidelcs4letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
QD0Zpracování jízdních datcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0celoročníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
1 15 QAP, QAM, QMV, QMO, QLD, NSM
2 9 QPV, NSK, QSS, QTE
1 19 QDY, QHL, QMH, QN1, QMK, QPA, QSV
2 10 QN2, QRU, QZE, QDZ
3 1 QT, QTZ