Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení

FSIZkratka: M-AIŘAk. rok: 2018/2019

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.5.2021

Profil

Cílem je výchova odborníků pro vývoj a aplikace informačních technologií, navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky. Zaměřuje se přitom nejen na problematiku průmyslové výroby, ale také na oblasti nevýrobní automatizace, důraz je kladen na komplexní systémový přístup k automatizaci. Značná pozornost je také věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci. Absolventi se mohou uplatnit ve firmách, zabývajících se projektováním a vývojem informačních, řídicích a regulačních systémů, tvorbou softwarových produktů, prodejem programů a počítačů. Dále se mohou s výhodou uplatnit u organizací z nejrůznějších oblastí lidské činnosti jako odborníci pro zavádění a provoz automatizačních prostředků, informačních systémů a systémů podpory projekčních, výrobních, marketingových a ekonomicko-správních činností. Mohou pracovat např. jako analytici, systémoví inženýři, správci počítačových sítí a informačních systémů, systémoví programátoři, projektanti a provozní inženýři automatizačních a informačních systémů, operátoři či jako poradci v oblasti automatizace.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je výchova odborníků pro navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky a pro vývoj a aplikace informačních technologií zejména v oblasti strojírenství.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi mají široké možnosti uplatnění jako specialisté pro vytváření a provoz informačních a automatizačních systémů či jako poradci v oblastech automatizace a informatiky. Mohou se uplatnit rovněž jako analytici, systémoví či specializovaní programátoři, správci počítačových sítí a informačních a znalostních systémů.
Absolventi magisterského oboru mohou pokračovat ve studiu v příbuzných doktorských studijních programech a získat titul doktor (Ph.D.).

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VZI-KMatematické základy informatikycs4zimníPovinnýzá,zkano
VMD-KMěřicí a diagnostické technikycs6zimníPovinnýzá,zkano
VOB-KObjektově orientované programovánícs4zimníPovinnýklano
FOA-KOperační a systémová analýzacs6zimníPovinnýzá,zkano
VA1-KTeorie automatického řízení Ics5zimníPovinnýzá,zkano
VTI-KTeorie informace a kódovánícs5zimníPovinnýzá,zkano
A5KAngličtina 5 pro KSen0zimníPovinně volitelnýjazyk (celý rok)ano
N5KNěmčina B1 pro KSde0zimníPovinně volitelnýzá,zkjazyk (celý rok)ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VAI-KAlgoritmy umělé inteligencecs5letníPovinnýzá,zkano
VDS-KDatabázové systémycs5letníPovinnýzá,zkano
VSC-KNeuronové sítě a evoluční metodycs5letníPovinnýzá,zkano
VAU-KProstředky automatického řízenícs5letníPovinnýzá,zkano
VA2-KTeorie automatického řízení IIcs6letníPovinnýzá,zkano
A6KAngličtina 6 pro KSen0letníPovinně volitelnýzá,zkjazyk (celý rok)ano
VAB-KAutomatizace budovcs4letníPovinně volitelnýkl1ano
0PPVPrůmyslový projekt (M-AIŘ)cs4letníPovinně volitelnýkl1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VAP-KAplikovaná elektronikacs5zimníPovinnýzá,zkano
VEX-KExpertní systémycs5zimníPovinnýzá,zkano
FSI-KSimulace dynamických systémůcs5zimníPovinnýzá,zkano
VTG-KTeorie grafůcs5zimníPovinnýzá,zkano
VVF-KVyšší formy řízenícs6zimníPovinnýzá,zkano
VPG-KPočítače a grafikacs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
VPW-KProgramování pro Windowscs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VTR-KAlgebraická teorie řízenícs4letníPovinnýklano
VD9-KDiplomový projekt (M-AIŘ)cs12letníPovinnýano
VPP-KOptimalizace procesů a projektůcs5letníPovinnýzá,zkano
VPK-KPočítačová komunikacecs5letníPovinnýzá,zkano
VD8-KSeminář k diplomové práci (M-AIŘ)cs4letníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 VPG-K, VPW-K
jazyk (celý rok) 1 A5K, N5K, A6K
1 1 VAB-K, 0PPV