Detail oboru

Výrobní stroje, systémy a roboty

FSIZkratka: M-VSRAk. rok: 2018/2019

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Cílem oboru Stavba výrobních strojů a zařízení je poskytnout vzdělání v konstrukci, projektování, stavbě, řízení i provozu výrobních strojů, systémů, průmyslových robotů a manipulátorů. Výuka zahrnuje rovněž problematiku retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů.

Klíčové výsledky učení

Obor Výrobní stroje, systémy a roboty zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených.

Profesní profil absolventů s příklady

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí výborné uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, provozní inženýři, pracovníci odborných zkušeben, prodejci zejména ve společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ale i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a typem výroby jim příbuzných firmách nebo i jako manageři řízení výroby ve strojírenských a jim příbuzných firmách, tedy společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje doktorské studium v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém studijním oboru. Úspěšné studium je ukončeno získáním titulu Ph.D.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GHP-KHydraulické a pneumatické mechanismycs4Povinnýzá,zkK - 9 / L - 4 / S - 26ano
GPN-KProjektový managementcs4PovinnýklK - 13 / S - 26ano
GPZ-KPrůmyslové roboty a manipulátory Ics4PovinnýklK - 9 / L - 9 / S - 34ano
G1S-KStavba výrobních strojů Ics6PovinnýzkK - 17 / S - 35ano
GVK-KVýpočty a simulace v konstrukci strojůcs6Povinnýzá,zkK - 26 / S - 52ano
GVR-K3D modelování a virtuální realitacs4PovinnýklK - 17 / S - 35ano
GDV-KDynamika výrobních strojůcs4Povinně volitelnýzá,zkK - 13 / S - 261ne
GMR-KManagement rizik u výrobních strojůcs4Povinně volitelnýzá,zkK - 13 / S - 261ano
A5KAngličtina 5 pro KSen0Povinně volitelnýK - 13 / S - 13jazyk (celý rok)ano
N5KNěmčina B1 pro KSde0Povinně volitelnýzá,zkK - 13 / S - 13jazyk (celý rok)ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GEV-KElektrotechnika výrobních strojůcs4Povinnýzá,zkK - 9 / L - 4 / S - 26ano
GIF-KInformační systémy a počítačové sítěcs6Povinnýzá,zkK - 13 / S - 26ano
GPL-KPrůmyslové roboty a manipulátory IIcs4PovinnýzkK - 9 / S - 17ano
GAR-KPrvky automatického řízení výrobních strojůcs6Povinnýzá,zkK - 13 / L - 13 / S - 52ano
GNP-KNavrhování a programování robotických pracovišťcs4Povinně volitelnýklL - 17 / S - 352ano
G3S-KStavba výrobních strojů IIcs4Povinně volitelnýzkK - 9 / S - 172ne
A6KAngličtina 6 pro KSen0Povinně volitelnýzá,zkK - 13 / S - 13jazyk (celý rok)ano
GMV-KModelování a simulace výrobních systémůcs4Povinně volitelnýzá,zkK - 17 / S - 353ano
GTN-KTeorie obrábění, tváření a nástrojecs4Povinně volitelnýzá,zkK - 17 / S - 353ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GRI-KManagement kvalitycs4Povinnýzá,zkK - 13 / S - 26ano
G2S-KStavba výrobních strojů IIIcs4PovinnýklK - 17 / S - 35ano
GTA-KTeorie a stavba výrobních systémůcs4Povinnýzá,zkK - 13 / S - 26ano
GMM-KMechanika manipulačních zařízenícs5Povinně volitelnýzá,zkK - 13 / S - 261ne
GMK-KModerní metody konstrukčních a pevnostních výpočtůcs5Povinně volitelnýklK - 17 / S - 351ano
GPI-KPočítačová podpora výroby (CAD/CAM)cs5Povinně volitelnýklK - 17 / S - 351ano
GE2-KElektrotechnika výrobních strojů IIcs5Povinně volitelnýzá,zkK - 17 / S - 352ne
GRO-KRobotické systémy vyšších generacícs5Povinně volitelnýzkK - 9 / S - 172ano
GSP-KSemestrální projektcs5Povinně volitelnýklK - 9 / S - 172ne
GTS-KTestování obráběcích strojůcs5Povinně volitelnýzá,zkK - 4 / L - 13 / S - 352ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GZP-KDiplomový projekt (M-VSR, M-VSY)cs10PovinnýVD - 156ano
XMT-KMěřicí technikacs5Povinnýzá,zkK - 9 / L - 9 / S - 34ano
GD3-KSeminář k diplomové práci (M-VSR, M-VSY)cs3PovinnýklK - 9 / S - 17ano
GTE-KTechnicko-právní problematikacs2PovinnýklK - 9 / S - 17ano
GES-KElektrické servopohonycs4Povinně volitelnýzkK - 9 / S - 173ano
GIS-KInteligentní výrobní systémycs4Povinně volitelnýzá,zkK - 13 / S - 263ne
GTC-KTechnologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VScs4Povinně volitelnýzkK - 9 / S - 173ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 2 GMM-K, GMK-K, GPI-K
3 2 GES-K, GIS-K, GTC-K
1 1 GDV-K, GMR-K
2 1 GNP-K, G3S-K
2 2 GE2-K, GRO-K, GSP-K, GTS-K
jazyk (celý rok) 1 A5K, N5K, A6K
3 1 GMV-K, GTN-K