Detail oboru

Výrobní stroje, systémy a roboty

FSIZkratka: M-VSRAk. rok: 2018/2019

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Cílem oboru Stavba výrobních strojů a zařízení je poskytnout vzdělání v konstrukci, projektování, stavbě, řízení i provozu výrobních strojů, systémů, průmyslových robotů a manipulátorů. Výuka zahrnuje rovněž problematiku retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů.

Klíčové výsledky učení

Obor Výrobní stroje, systémy a roboty zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených.

Profesní profil absolventů s příklady

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí výborné uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, provozní inženýři, pracovníci odborných zkušeben, prodejci zejména ve společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ale i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a typem výroby jim příbuzných firmách nebo i jako manageři řízení výroby ve strojírenských a jim příbuzných firmách, tedy společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje doktorské studium v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém studijním oboru. Úspěšné studium je ukončeno získáním titulu Ph.D.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GHP-KHydraulické a pneumatické mechanismycs4zimníPovinnýzá,zkano
GPN-KProjektový managementcs4zimníPovinnýklano
GPZ-KPrůmyslové roboty a manipulátory Ics4zimníPovinnýklano
G1S-KStavba výrobních strojů Ics6zimníPovinnýzkano
GVK-KVýpočty a simulace v konstrukci strojůcs6zimníPovinnýzá,zkano
GVR-K3D modelování a virtuální realitacs4zimníPovinnýklano
GDV-KDynamika výrobních strojůcs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ne
GMR-KManagement rizik u výrobních strojůcs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
A5KAngličtina 5 pro KSen0zimníPovinně volitelnýjazyk (celý rok)ano
N5KNěmčina B1 pro KSde0zimníPovinně volitelnýzá,zkjazyk (celý rok)ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GEV-KElektrotechnika výrobních strojůcs4letníPovinnýzá,zkano
GIF-KInformační systémy a počítačové sítěcs6letníPovinnýzá,zkano
GPL-KPrůmyslové roboty a manipulátory IIcs4letníPovinnýzkano
GAR-KPrvky automatického řízení výrobních strojůcs6letníPovinnýzá,zkano
GNP-KNavrhování a programování robotických pracovišťcs4letníPovinně volitelnýkl2ano
G3S-KStavba výrobních strojů IIcs4letníPovinně volitelnýzk2ne
A6KAngličtina 6 pro KSen0letníPovinně volitelnýzá,zkjazyk (celý rok)ano
GMV-KModelování a simulace výrobních systémůcs4letníPovinně volitelnýzá,zk3ano
GTN-KTeorie obrábění, tváření a nástrojecs4letníPovinně volitelnýzá,zk3ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GRI-KManagement kvalitycs4zimníPovinnýzá,zkano
G2S-KStavba výrobních strojů IIIcs4zimníPovinnýklano
GTA-KTeorie a stavba výrobních systémůcs4zimníPovinnýzá,zkano
GMM-KMechanika manipulačních zařízenícs5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ne
GMK-KModerní metody konstrukčních a pevnostních výpočtůcs5zimníPovinně volitelnýkl1ano
GPI-KPočítačová podpora výroby (CAD/CAM)cs5zimníPovinně volitelnýkl1ano
GE2-KElektrotechnika výrobních strojů IIcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk2ne
GRO-KRobotické systémy vyšších generacícs5zimníPovinně volitelnýzk2ano
GSP-KSemestrální projektcs5zimníPovinně volitelnýkl2ne
GTS-KTestování obráběcích strojůcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GZP-KDiplomový projekt (M-VSR, M-VSY)cs10letníPovinnýano
XMT-KMěřicí technikacs5letníPovinnýzá,zkano
GD3-KSeminář k diplomové práci (M-VSR, M-VSY)cs3letníPovinnýklano
GTE-KTechnicko-právní problematikacs2letníPovinnýklano
GES-KElektrické servopohonycs4letníPovinně volitelnýzk3ano
GIS-KInteligentní výrobní systémycs4letníPovinně volitelnýzá,zk3ne
GTC-KTechnologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VScs4letníPovinně volitelnýzk3ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 2 GMM-K, GMK-K, GPI-K
3 2 GES-K, GIS-K, GTC-K
1 1 GDV-K, GMR-K
2 1 GNP-K, G3S-K
2 2 GE2-K, GRO-K, GSP-K, GTS-K
jazyk (celý rok) 1 A5K, N5K, A6K
3 1 GMV-K, GTN-K