Detail oboru

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

FSIZkratka: M-KSBAk. rok: 2018/2019

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen především pro studenty s dosaženým bakalářským vzděláním ve studijním programu "Strojírenství“ na VUT v Brně případně v ostatních podobně zaměřených studijních oborech v ČR i zahraničí. Studium oboru Kvalita, bezpečnost a spolehlivost má interdisciplinární charakter:

V oblasti kvality se studenti seznámí především s projektovým managementem, integrovanými systémy managementu, managementem kvality procesů a s řízením nákladů na nízkou kvalitu. Dále získají znalosti v oblasti plánování experimentů, evropského práva, technicko-právní problematiky, metrologie a měřící techniky.
V oblasti spolehlivosti je výuka zaměřena na teoretickou a praktickou spolehlivost, diagnostiku, diagnostické metody a systémy, údržbu a managementy spolehlivosti a údržby.
V oblasti bezpečnosti je výuka soustředěna na management rizik a bezpečnosti, pokročilé metody managementu rizik a funkční bezpečnost technických systémů.

Studenti mají možnost profilovat svoje vzdělání v tomto oboru v jednom ze třech výše uvedených zaměření, a to volbou povinně volitelných předmětů a především tématem své diplomové práce. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky podporuje zpracování průmyslově orientovaných témat diplomových prací.

Klíčové výsledky učení

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost poskytuje studentům znalosti a dovednosti zaměřené především na problematiku kvality, metrologie, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti technických systémů v různých oblastech průmyslu. Ve světě i v ČR je znatelný stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení složitých úkolů spojených s danou problematikou. Student absolvováním studia získá dostatečné odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení různorodých úkolů v průmyslové i společenské praxi. Absolvent bude schopen zavádět nejnovější poznatky z daného oboru na vysoké odborné úrovni do praxe u svého zaměstnavatele, čímž může významně přispět ke zlepšení postavení podniku a firmy v konkurenčním prostředí. Koncepce studijního programu umožňuje studentům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v národních a mezinárodních vývojových, konstrukčních a vědecko-výzkumných týmech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi magisterského studia mají širokou možnost pracovního uplatnění. Mohou vykonávat funkce manažérů kvality (inženýr kvality), manažérů spolehlivosti (inženýr spolehlivosti), manažérů diagnostiky (provozní diagnostik, diagnostik analytik, konstruktér diagnostických systémů), manažérů údržby (inženýr údržby) a dále manažérů bezpečnosti (bezpečnostní inženýr, interní a externí auditor systému managementu bezpečnosti v průmyslových podnicích, pojišťovnách, orgánech státní správy, ve složkách integrovaného záchranného systému, apod.). Absolventi oboru mohou rovněž působit v oblasti vědy, výzkumu, v projekčních organizacích, apod.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje studium v oboru „Stroje a zařízení“ v rámci Doktorského studijního programu konstrukčního a procesního inženýrství, kde mají absolventi magisterského studia možnost věnovat se vědecko-výzkumné problematice z oblastí kvality, spolehlivosti a bezpečnosti a po úspěšném absolvování získat doktorský titul Ph.D.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XAP-KAplikovaná statistika a plánování experimentucs4Povinnýzá,zkK - 13 / S - 26ano
XEV-KEvropské právo a dozor nad trhemcs4PovinnýzkK - 9 / S - 17ano
GRI-KManagement kvalitycs4Povinnýzá,zkK - 13 / S - 26ano
GMR-KManagement rizik u výrobních strojůcs4Povinnýzá,zkK - 13 / S - 26ano
GPN-KProjektový managementcs4PovinnýklK - 13 / S - 26ano
XS1-KSpolehlivost 1cs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
XTM-KTechniky motivacecs5PovinnýklK - 17 / S - 35ano
A5KAngličtina 5 pro KSen0Povinně volitelnýK - 13 / S - 13jazyk (celý rok)ano
N5KNěmčina B1 pro KSde0Povinně volitelnýzá,zkK - 13 / S - 13jazyk (celý rok)ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XAK-KAudity systému kvalitycs3PovinnýklK - 13 / S - 26ano
XMT-KMěřicí technikacs5PovinnýklK - 9 / L - 9 / S - 34ano
XMF-KMetrologická fyzikacs5Povinnýzá,zkK - 9 / L - 9 / S - 34ano
XAM-KPokročilé metody managementu rizikcs4Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
XS2-KSpolehlivost 2cs3Povinnýzá,zkK - 13 / S - 26ano
XRP-KStatistické řízení procesůcs5Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
XT1-KTechnická diagnostika Ics5Povinnýzá,zkK - 9 / L - 4 / S - 26ano
A6KAngličtina 6 pro KSen0Povinně volitelnýzá,zkK - 13 / S - 13jazyk (celý rok)ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GA0-KAnalýza příčin poruchcs5PovinnýzkK - 9 / S - 17ano
XES-KEkologie ve strojírenstvícs5PovinnýklK - 17 / S - 35ano
5EM-KEkonomika a management podnikucs4PovinnýklK - 9 / S - 17ano
XFB-KFunkční bezpečnostcs6Povinnýzá,zkK - 17 / S - 35ano
XBA-KPokročilé metody bezpečnostních analýzcs4PovinnýklK - 9 / S - 17ano
XPT-KPraktická metrologiecs5Povinnýzá,zkK - 9 / L - 9 / S - 34ano
XT2-KTechnická diagnostika IIcs7Povinnýzá,zkK - 13 / L - 9 / S - 43ano
XZK-KZkušebnictvícs4PovinnýklK - 9 / S - 17ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XD7-KDiplomový projekt (M-KSB)cs6PovinnýVD - 156ano
XMS-KManagement spolehlivosti a kvality v údržběcs5Povinnýzá,zkK - 13 / S - 26ano
XTD-KMetody a prostředky technické diagnostikycs4PovinnýklK - 4 / L - 9 / S - 26ano
XD8-KSeminář k diplomové práci (M-KSB)cs2PovinnýK - 9 / S - 17ano
XMI-KManagement bezpečnostics3Povinně volitelnýklK - 9 / S - 171ne
GTE-KTechnicko-právní problematikacs3Povinně volitelnýklK - 9 / S - 171ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 XMI-K, GTE-K
jazyk (celý rok) 1 A5K, N5K, A6K