Detail oboru

Základy strojního inženýrství

FSIZkratka: B-STIAk. rok: 2018/2019

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.8.2022

Profil

Bakalářský obor „Strojní inženýrství“ je primárně určen jako nejefektivnější příprava ke studiu ve vyšším (magisterském studiu). Absolventi oboru získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého oboru v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oblasti strojního inženýrství.

  • Absolventi tohoto oboru si mohou vybrat libovolný z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu (v současné době cca 20 oborů).

  • Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe, kde se mohou uplatnit například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.

Klíčové výsledky učení

Absolventi získají znalosti na základní inženýrské úrovni:

  • z předmětů obecného teoretického základu (matematika, konstruktivní geometrie, fyzika, chemie, atd.),
  • z průpravných teoretických předmětů s užší vazbou na strojní inženýrství (mechanika tuhých a poddajných těles, nauka o materiálu, termomechanika a hydromechanika),
  • z oblasti strojírenské technologie (výrobní technologie, technologie obrábění).
Absolventům uvedená úroveň znalostí umožní jak jejich praktickou aplikaci při užívání, tak především další rozvoj ve studiu konstrukčních a aplikačních inženýrských oborů v navazujícím magisterském studiu.
Součástí výuky je zvládnutí cizího jazyka na střední úrovni.

Profesní profil absolventů s příklady

  • Obor „Strojní inženýrství” je koncipován tak, aby poskytl studentům co nejširší všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství. Tento všeobecný záběr oboru může být pro studenty výhodou. Absolventi totiž nejsou úzce profilováni, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Řada zaměstnavatelů totiž požaduje zejména všeobecně vzdělané technické pracovníky, přičemž užší specializaci provede sám zaměstnavatel formou školení v daném podniku.
  • Širší odborný a teoretický základ oboru může být výhodou při dalším eventuálním studiu na jiné vysoké škole či fakultě u nás i v zahraničí.
  • Další výhodou všeobecně koncipovaného bakalářského oboru „Strojní inženýrství” je skutečnost, že studenti odloží konečné rozhodnutí o výběru cílového oboru magisterského studia. Většina absolventů středních škol nemá dostatečně přesný přehled o možných oborech v oblasti strojního inženýrství a studenti potřebují získat k takovému rozhodnutí určité zkušenosti.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
3CD-ACADen2Povinně volitelnýCPP - 263CDano
3CDCADcs2Povinně volitelnýCPP - 263CDano
1CHChemiecs3Povinně volitelnýzkP - 261CHano
1CH-AChemieen3Povinně volitelnýzkP - 261CHano
1INInformatikacs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 261INano
1IN-AInformatikaen5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 261INano
1KZáklady konstruovánícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 261Kano
1K-AZáklady konstruováníen4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 261Kano
1MMatematika Ics9Povinně volitelnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 81Mano
1M-AMatematika Ien9Povinně volitelnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 81Mano
1PGPočítačová geometrie a grafikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 261PGano
1PG-APočítačová geometrie a grafikaen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 261PGano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
YDFZáklady designucs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / C2b - 26ano
YKAZáklady kresbycs0Volitelný (nepovinný)C2b - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1PovinnýCPP - 13ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
2K-AKonstruováníen3Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 262Kano
2KKonstruovánícs3Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 262Kano
2FFyzika Ics7Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 26 / C2b - 132Fano
2F-AFyzika Ien7Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 26 / C2b - 132Fne
2M-AMatematika IIen8Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 44 / CPP - 82Mano
2MMatematika IIcs8Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 44 / CPP - 82Mano
2NUNumerické metodycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 262NUano
2NU-ANumerické metodyen4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 262NUano
2VT-AVýrobní technologie Ien3Povinně volitelnýklC2b - 262VTano
2VTVýrobní technologie Ics3Povinně volitelnýklC2b - 262VTano
BUM-AÚvod do materiálových věd a inženýrstvíen6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C2b - 26BUMano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C2b - 26BUMano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 8 / C1 - 3 / C2b - 12ano
0KFVybrané kapitoly z fyziky Ics0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0VPVybrané kapitoly z programovánícs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3FFyzika IIcs8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26 / C2b - 26ano
3MMatematika IIIcs8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39 / CPP - 13ano
3STStatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
3SVStruktura a vlastnosti materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
3VTVýrobní technologie IIcs2PovinnýklC2b - 26ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
0AAAplikovaná algebra pro inženýrycs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0ZPAventics pneumobil racingcs3Volitelný (nepovinný)klC1 - 13 / C1 - 13 / C2b - 26 / C2b - 26ano
0HZHlavňové zbraněcs2Volitelný (nepovinný)klP - 26 / C1 - 13ano
0SVVybrané kapitoly ze strojírenských materiálůcs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0FKVybrané kapitoly z fyziky IIcs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6AAAutomatizacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 22 / C2b - 4ano
4KIKinematikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
4KCKonstruování a CADcs2PovinnýklCPP - 26ano
4MMatematika IVcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
3NUNumerické metody IIcs2PovinnýklCPP - 26ano
DTBTechnologie obráběnícs6Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 39ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
4PPPružnost a pevnost Ics7Povinně volitelnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14pružnostano
4PP-APružnost a pevnost Ien7Povinně volitelnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14pružnostano
0MVMatematické výpočty pomocí MAPLEcs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0MSMatematický softwarecs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0EKModerní energetické koncepce a bakalářské prácecs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0PFPočítačová fyzikacs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
DPTProgramovací technikycs0Volitelný (nepovinný)P - 26 / CPP - 26ano
0SSStatistický softwarecs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics0Volitelný (nepovinný)P - 26 / P - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5DTDynamikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
5TETechnologie IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
6TTTermomechanikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
5FMFyzika materiálůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C2b - 261ano
5PPPružnost a pevnost IIcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 14 / CPP - 121ano
5PP-APružnost a pevnost IIen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 14 / CPP - 121ano
6MSMezní stavy materiálůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C2b - 262ano
6SRStavba výrobních strojů a robotůcs4Povinně volitelnýklP - 26 / C2b - 262ano
6SMStrojírenská metrologie Ics4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C2b - 262ano
5KS-AKonstruování strojů - strojní součástien5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 263ano
5KSKonstruování strojů - strojní součástics5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 263ano
EACAplikace CAD/CAM v technol. obrábění Ics4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / CPP - 26ano
0ZPAventics pneumobil racingcs3Volitelný (nepovinný)klC1 - 13 / C1 - 13 / C2b - 26 / C2b - 26ano
0PEPraktická energetikacs2Volitelný (nepovinný)C1 - 39ano
0PMPraktická metalografiecs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / C2b - 26ano
0ATSeminář aplikované termomechanikycs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BBakalářský projektcs5PovinnýVB - 78ano
6EEElektrotechnika a elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 26ano
5HYHydromechanikacs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 18 / CPP - 8ano
6ASeminář k bakalářské prácics2PovinnýC1 - 26ano
6KMKonstruování strojů - mechanismy, 3D tisk a Solidworkscs4Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 18 / C2b - 84ano
6KPŘešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKPcs4Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 264ano
6T3Technologie IIIcs4Povinně volitelnýklP - 26 / C2b - 264ano
6KTKonstruování strojů - převodycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 265ano
6KT-AKonstruování strojů - převodyen4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 265ano
FACAplikace CAD/CAM v technol. obrábění IIcs3Volitelný (nepovinný)klP - 26 / CPP - 26ano
0KTKlimatizace a tepelná čerpadlacs0Volitelný (nepovinný)C1 - 26ano
FLELetadlacs3Volitelný (nepovinný)klP - 26 / C1 - 13ano
PSTStatistické metody ve strojírenstvícs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / CPP - 13ano
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics0Volitelný (nepovinný)P - 26 / P - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
angličtina 1 A4, A6
1 1 5FM, 5PP, 5PP-A
4 1 6KM, 6KP, 6T3
angličtina 1 A3, A5
pružnost 1 4PP, 4PP-A
2K 1 2K-A, 2K
angličtina 1 5AZ, 7AZ
3CD 1 3CD-A, 3CD
2 1 6MS, 6SR, 6SM
2F 1 2F, 2F-A
5 1 6KT, 6KT-A
3 1 5KS-A, 5KS
1CH 1 1CH, 1CH-A
1IN 1 1IN, 1IN-A
2M 1 2M-A, 2M
2NU 1 2NU, 2NU-A
1K 1 1K, 1K-A
1M 1 1M, 1M-A
2VT 1 2VT-A, 2VT
BUM 1 BUM-A, BUM
1PG 1 1PG, 1PG-A