Detail oboru

Základy strojního inženýrství

FSIZkratka: B-STIAk. rok: 2018/2019

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.8.2022

Profil

Bakalářský obor „Strojní inženýrství“ je primárně určen jako nejefektivnější příprava ke studiu ve vyšším (magisterském studiu). Absolventi oboru získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého oboru v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oblasti strojního inženýrství.

  • Absolventi tohoto oboru si mohou vybrat libovolný z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu (v současné době cca 20 oborů).

  • Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe, kde se mohou uplatnit například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.

Klíčové výsledky učení

Bakalářský obor „Strojní inženýrství” je primárně určen jako nejefektivnější příprava ke studiu ve vyšším (magisterském studiu). Absolventi oboru získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého oboru v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oblasti strojního inženýrství.

  • Absolventi tohoto oboru si mohou vybrat libovolný z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu (v současné době cca 20 oborů).
  • Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe, kde se mohou uplatnit například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.

Profesní profil absolventů s příklady

  • Obor „Strojní inženýrství” je koncipován tak, aby poskytl studentům co nejširší všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství. Tento všeobecný záběr oboru může být pro studenty výhodou. Absolventi totiž nejsou úzce profilováni, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Řada zaměstnavatelů totiž požaduje zejména všeobecně vzdělané technické pracovníky, přičemž užší specializaci provede sám zaměstnavatel formou školení v daném podniku.
  • Širší odborný a teoretický základ oboru může být výhodou při dalším eventuálním studiu na jiné vysoké škole či fakultě u nás i v zahraničí.
  • Další výhodou všeobecně koncipovaného bakalářského oboru „Strojní inženýrství” je skutečnost, že studenti odloží konečné rozhodnutí o výběru cílového oboru magisterského studia. Většina absolventů středních škol nemá dostatečně přesný přehled o možných oborech v oblasti strojního inženýrství a studenti potřebují získat k takovému rozhodnutí určité zkušenosti.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
A5Angličtina 5en0zimníPovinnýano
3CD-ACADen2zimníPovinnýano
1CH-AChemieen3zimníPovinnýzkano
1IN-AInformatikaen5zimníPovinnýklano
1M-AMatematika Ien9zimníPovinnýzá,zkano
1PG-APočítačová geometrie a grafikaen5zimníPovinnýzá,zkano
1K-AZáklady konstruováníen4zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
A6Angličtina 6en0letníPovinnýano
2F-AFyzika Ien7letníPovinnýzá,zkne
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1letníPovinnýano
2K-AKonstruováníen3letníPovinnýklano
2M-AMatematika IIen8letníPovinnýzá,zkano
2NU-ANumerické metodyen4letníPovinnýzá,zkano
BUM-AÚvod do materiálových věd a inženýrstvíen6letníPovinnýzá,zkano
2VT-AVýrobní technologie Ien3letníPovinnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
3F-AFyzika IIen8zimníPovinnýzá,zkano
3M-AMatematika IIIen8zimníPovinnýzá,zkano
3ST-AStatikaen5zimníPovinnýzá,zkano
3SV-AStruktura a vlastnosti materiálůen5zimníPovinnýzá,zkano
3VT-AVýrobní technologie IIen2zimníPovinnýklano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
6AA-AAutomatizaceen5letníPovinnýzá,zkano
4KI-AKinematikaen5letníPovinnýzá,zkano
4KC-AKonstruování a CADen2letníPovinnýklne
4M-AMatematika IVen5letníPovinnýzá,zkano
3NU-ANumerické metody IIen2letníPovinnýklano
4PP-APružnost a pevnost Ien7letníPovinnýzá,zkano
DTB-ATechnologie obráběníen6letníPovinnýzá,zkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
5DT-ADynamikaen5zimníPovinnýzá,zkano
5KS-AKonstruování strojů - strojní součástien6zimníPovinnýzá,zkano
5TE-ATechnologie IIen4zimníPovinnýzá,zkano
6TT-ATermomechanikaen6zimníPovinnýzá,zkano
5FM-AFyzika materiálůen5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
5PP-APružnost a pevnost IIen5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
6MS-AMezní stavy materiálůen4zimníPovinně volitelnýzá,zk2ano
6SR-AStavba výrobních strojů a robotůen4zimníPovinně volitelnýkl2ano
6SM-AStrojírenská metrologie Ien5zimníPovinně volitelnýzá,zk2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
6BBakalářský projektcs6letníPovinnýano
6EE-AElektrotechnika a elektronikaen5letníPovinnýzá,zkano
5HY-AHydromechanikaen6letníPovinnýzá,zkano
6KT-AKonstruování strojů - převodyen4letníPovinnýzá,zkano
6ASeminář k bakalářské prácics2letníPovinnýano
6KM-AKonstruování strojů - mechanismy, 3D tisk a Solidworksen4letníPovinně volitelnýkl4ano
6KP-AŘešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKPen4letníPovinně volitelnýkl4ano
6T3-ATechnologie IIIen4letníPovinně volitelnýkl4ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en6celoročníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 5FM-A, 5PP-A
4 1 6KM-A, 6KP-A, 6T3-A
2 1 6MS-A, 6SR-A, 6SM-A