Detail oboru

Spotřební chemie

FCHZkratka: BPCO_SCHAk. rok: 2018/2019

Program: Chemie a chemické technologie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 20.7.2005Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru technické chemie, rozšířené do směru technologií spotřebního chemického průmyslu, s důrazem na samostatnou tvůrčí činnost. Absolvent se může přímo uplatnit obecně v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou rovněž pokračovat studiem v chemicky zaměřených navazujících magisterských programech.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v oborové specializaci směrem k technologiím spotřební chemie. Podle své volby získá absolvent oborové znalosti a dovednosti v oblasti technologií kosmetických či bytové chemie, oblasti povrchových úprav materiálů, tiskových, fotografických či koloristických technologií, nebo v technologiích zpracování a výroby biopolymerů, sorbentů, technických textilií. Důraz je dále kladen na získání pokročilých laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina) a znalostmi a dovednostmi získanými ve volitelných všeobecných disciplínách humanitního i technického charakteru, jako je řízení a kontrola jakosti, psychologie a sociologie, technické kreslení, nebo měřicí technika. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu).

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v oborové specializaci směrem k technologiím spotřební chemie. Podle své volby získá absolvent oborové znalosti a dovednosti v oblasti technologií kosmetických či bytové chemie, oblasti povrchových úprav materiálů, tiskových, fotografických či koloristických technologií, nebo v technologiích zpracování a výroby biopolymerů, sorbentů, technických textilií. Důraz je dále kladen na získání pokročilých laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina) a znalostmi a dovednostmi získanými ve volitelných všeobecných disciplínách humanitního i technického charakteru, jako je řízení a kontrola jakosti, psychologie a sociologie, technické kreslení, nebo měřicí technika. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu). Absolvent se může přímo uplatnit obecně v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou rovněž pokračovat studiem v chemicky zaměřených navazujících magisterských programech.

Vstupní požadavky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.
Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium.html.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_CHI1Chemická informatika Ics3zimníPovinnýklano
BC_CHL1Chemické procesy v praxics1zimníPovinnýano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2zimníPovinnýklano
BC_MAT1Matematika Ics7zimníPovinnýzá,zkano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8zimníPovinnýzá,zkano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2zimníPovinnýzkano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs1zimníPovinnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6letníPovinnýzá,zkano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4letníPovinnýzá,zkano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2letníPovinnýklano
BC_MAT2Matematika IIcs7letníPovinnýzá,zkano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5letníPovinnýzá,zkano
BC_OBTObecná toxikologiecs2letníPovinnýzkano
BC_OCH1Organická chemie Ics6letníPovinnýzá,zkano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3letníPovinnýklano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3letníPovinnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCA_ANC1Analytická chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BCV_A3Angličtina pro chemiky IIIcs1zimníPovinnýano
BCA_FCH1Fyzikální chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BCT_OCH2Organická chemie IIcs6zimníPovinnýzá,zkano
BCA_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3zimníPovinnýklano
BCA_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3zimníPovinnýklano
BCT_FYZ2Fyzika IIcs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
BCT_EMTMěřicí technikacs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCA_ANC2Analytická chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BCV_A4Angličtina pro chemiky IV (B1+)cs3letníPovinnýzá,zkano
BCA_BCH1Biochemie Ics4letníPovinnýzá,zkano
BCA_FCH2Fyzikální chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BCA_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3letníPovinnýklano
BCA_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3letníPovinnýklano
BCT_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3letníPovinnýklano
BCA_LSP1Laboratorní projekt Ics2letníPovinně volitelnýkl1ano
BCA_MCHMakromolekulární chemiecs3letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
BCO_ODP_SOdborná praxe - SCHcs4letníPovinně volitelný1ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCA_CHI1Chemické inženýrství Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BCO_KOKKoloristika a kolorimetrikacs4zimníPovinnýzkano
BCA_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2zimníPovinnýklano
BCO_TCVTechnologie chemických výrobcs3zimníPovinnýzkano
BCO_PUMPovrchové úpravy materiálůcs4zimníPovinně volitelnýzk1ano
BCO_KOK_PPraktikum z koloristiky a kolorimetrikycs3zimníPovinně volitelnýkl1ano
BCO_PUM_PPraktikum z povrchových úprav materiálůcs2zimníPovinně volitelný1ano
BCA_LSP2Laboratorní projekt - MA IIcs4zimníPovinně volitelnýkl2ano
BCA_UBP_SCHÚvod do bakalářské práce - SCHcs2zimníPovinně volitelnýkl2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BCO_BAPBakalářská prácecs12letníPovinnýano
BCA_CHI2Chemické inženýrství IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BCA_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2letníPovinnýklano
BCO_TBPTechnologie biopolymerůcs4letníPovinnýzkano
BCO_BCHBytová chemiecs2letníPovinně volitelnýkl1ano
BCO_KCHKosmetická chemiecs4letníPovinně volitelnýzk1ano
BCO_TASModerní vláknové materiály a sorbentycs6letníPovinně volitelnýzk1ano
BCO_TAS_PPraktikum z vláken a sorbentůcs2letníPovinně volitelný1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
1 7 BCT_FYZ2, BCT_EMT, BCA_LSP1, BCA_MCH, BCO_ODP_S
2 1 BCA_LSP2, BCA_UBP_SCH