Detail oboru

Building Material Engineering

FASTZkratka: MAk. rok: 2018/2019

Program: Civil Engineering

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Stavebně materiálové inženýrství navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia získá student prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín oboru Stavebně materiálové inženýrství.
V průběhu prvního semestru získá student nové teoretické vědomosti, které jsou nutným předpokladem pro další rozvoj jeho odborných znalostí a schopností. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské předměty oboru, v nichž nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení stavebně materiálové problematiky. V posledních dvou semestrech studia je v rámci povinně volitelných oborových předmětů nabízena možnost užší specializace v návaznosti na zvolené téma diplomové práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Stavebně materiálové inženýrství získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Získá znalosti o sanaci betonu, trvanlivosti materiálů a ekonomických aspektech technologie výroby, managementu i marketingu.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Absolvent je teoreticky i prakticky v laboratořích připravován jednak pro řízení výroby maltovin, keramiky, betonu, dílců a ostatních stavebních hmot, ale i na uplatnění znalostí o vlastnostech materiálů při realizacích a rekonstrukcích staveb.
V rámci kompetencí je jeho uplatnění v širokých oblastech technologie výroby všech druhů stavebních materiálů, jako manager jakosti či environmentu stavební firmy. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CJ001Aplikovaný softwarecs2zimníPovinnýklano
CV002Ekonomika stavebního průmyslucs5zimníPovinnýzá,zkano
CJ002Kompozitní materiálycs5zimníPovinnýzá,zkano
CJ012Maltoviny 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
CA003Matematika 5 (M)cs4zimníPovinnýzá,zkano
CJ004Plastické látkycs5zimníPovinnýzá,zkano
CJ013Technologie betonu 3cs4zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
CJ006Organizace a řízení závodůcs5letníPovinnýzá,zkano
CJ014Sklářstvícs3letníPovinnýklano
CJ015Technologie sanacecs5letníPovinnýzá,zkano
CJ007Trvanlivost stavebních materiálůcs5letníPovinnýzá,zkano
CJ057Inženýrství technologických procesůcs5letníPovinně volitelnýzá,zk5524ano
CJ051Oceňování nemovitostícs5letníPovinně volitelnýzá,zk5524ano
CW056Teorie měření a regulacecs5letníPovinně volitelnýzá,zk5524ano
CV059Financovánícs3letníPovinně volitelnýzá,zk5525ano
CV083Účetnictvícs3letníPovinně volitelnýzá,zk5525ano
CZ057Prezentační dovednostics2letníPovinně volitelný5526ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2letníPovinně volitelný5526ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CJ008Diplomový seminář (M)cs5zimníPovinnýklano
CJ009Ekologie ve stavebnictvícs5zimníPovinnýzá,zkano
CJ010Laboratorní zkoušení stavebních hmot a dílcůcs2zimníPovinnýano
CJ011Optimalizace užití stavebních látekcs5zimníPovinnýzá,zkano
CJ059Teoretické základy speciálních stavebních hmotcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5528ano
CI059Základy managementu a metrologie ve stavebnictvícs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5528ano
CB053Aplikovaná fyzika (M)cs4zimníPovinně volitelný5529ano
CW053Speciální stroje a zařízenícs4zimníPovinně volitelný5529ano
CD059Teorie spolehlivosti stavebních materiálů cs4zimníPovinně volitelný5529ano
CV058Ekonomika investic cs4zimníPovinně volitelný5530ano
CV064Marketing a management cs4zimníPovinně volitelný5530ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5524 0 CJ057, CJ051, CW056
5525 0 CV059, CV083
5526 0 CZ057, CZ056
5528 0 CJ059, CI059
5529 0 CB053, CW053, CD059
5530 0 CV058, CV064