Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: SAk. rok: 2018/2019Zaměření: Navrhování pozemních staveb

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby zaměření Navrhování pozemních staveb navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia získá prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín oboru Pozemní stavby zaměření Navrhování pozemních staveb.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Navrhování pozemních staveb získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů v oblasti navrhování pozemních staveb.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Navrhování pozemních staveb získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CL001Betonové konstrukce (S)cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
CO001Kovové konstrukce 2cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
CA001Matematika 5 (S)cs, en4zimníPovinnýzá,zkano
CH014Nauka o budovách 2cs, en4zimníPovinnýzá,zkano
CH003Počítačová aplikace stavební fyzikycs, en3zimníPovinnýklano
CD003Pružnost a plasticita cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
CH016Sanace a adaptace budovcs, en4zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
CB001Aplikovaná fyzikacs, en3letníPovinnýzá,zkano
CH008Diplomový seminář (S-PST)cs, en3letníPovinnýano
CV008Oceňování staveb cs, en3letníPovinnýklano
CH007Stavby s nízkou energetickou náročnostícs, en5letníPovinnýzá,zkano
CH009Trvale udržitelná výstavbacs, en4letníPovinnýzá,zkano
CH004Vybrané stati z pozemního stavitelství 1cs, en5letníPovinnýzá,zkano
CH002Vybrané stati z požární bezpečnosti stavebcs, en5letníPovinnýzá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CH005Konstrukční detailcs, en4zimníPovinnýklano
CI001Moderní stavební materiálycs, en4zimníPovinnýzá,zkano
CH015Průběh procesu výstavbycs, en2zimníPovinnýano
CH006Specializovaný projekt (S-PST)cs, en8zimníPovinnýklano
CH012Vybrané stati z pozemního stavitelství 2cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
CZ052Etika v podnikání cs2zimníPovinně volitelný5490ano
CZ057Prezentační dovednostics2zimníPovinně volitelný5490ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2zimníPovinně volitelný5490ano
CH057Návrh stavby v procesu územního řízenícs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5491ano
CH052Prostorová akustikacs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5491ano
CH055Rekonstrukce a renovace památekcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5491ano
CT052Technika prostředícs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5491ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5490 0 CZ052, CZ057, CZ056
5491 0 CH057, CH052, CH055, CT052