Detail specializace

Řízení rizik technických systémů

ÚSIZkratka: RRTSAk. rok: 2018/2019

Program: Řízení rizik technických a ekonomických systémů


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
RSBEIBezpečnostní inženýrstvícs5zimníPovinnýzá,zkano
RSMJEManagement kvality a ochrany životního prostředícs4zimníPovinnýzá,zkano
RSAPEMatematická ekonomiecs6zimníPovinnýzá,zkano
RSMATMatematické základy analýzy rizikacs5zimníPovinnýzá,zkano
RSPS1Předdiplomový seminář cs1zimníPovinnýano
RSRFOŘízení rizik ve firmách a organizacích cs4zimníPovinnýzá,zkano
RSSYPSystémové pojetí rizikového inženýrství cs5zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
RSARIAnalýza rizikcs4letníPovinnýzá,zkano
RSBRCBezpečnost a rizikové chování cs2letníPovinnýklano
RSISTManagement informačních systémůcs4letníPovinnýzá,zkano
RSMODMatematické modely rozhodovánícs5letníPovinnýzá,zkano
RSPMOPokročilé metody analýz a modelovánícs4letníPovinnýzá,zkano
RSPS2Předdiplomový seminář cs1letníPovinnýano
RSSYMSystémová metodologie a systémový přístup k řešení expertních problémůcs3letníPovinnýklano
SSANJZkouška angličtina B1cs3letníPovinnýzkano
RTDIKDiagnostika konstrukcí cs4letníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 1ano
RTPREPrevence závažných chemických havárií cs4letníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 1ano
RTSRPStatistické řízení procesůcs4letníPovinně volitelnýSkupina 1ano
RTNSBStrategické řízení informačních systémůcs5letníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 1ano
RTSEVZáklady spolehlivosti elektrotechnických výrob cs5letníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
RSAIRAngličtina v inženýrství rizikcs3zimníPovinnýzkano
RTBISBezpečnost informačních systémůcs5zimníPovinnýzá,zkano
RTMBSManagement bezpečnosti technických systémůcs4zimníPovinnýzá,zkano
RSSEPSemestrální projektcs9zimníPovinnýklano
RTSPOSpolehlivost konstrukcícs5zimníPovinnýzá,zkano
RTARSAnalýza rizika stavebních objektů a procesůcs4zimníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 2ano
RTCIRChemicko-inženýrská rizika cs4zimníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 2ano
RTKTEKonstrukce a technologie elektronických zařízení cs5zimníPovinně volitelnýzkSkupina 2ano
RTRIVŘízení výrobycs4zimníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 2ano
RTZZDZískávání znalostí z databází cs5zimníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
RTAPOAnalýza, posouzení a ošetření rizik technických systémů cs5letníPovinnýzá,zkano
RTBSEBezpečnost strojních a elektrotechnických zařízenícs4letníPovinnýzá,zkano
RSDIPDiplomový projektcs10letníPovinnýano
RTMAPManagement projektůcs5letníPovinnýzá,zkano
RTCHIChemické inženýrstvícs4letníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 3ano
RTPELProcesy, energetika a legislativacs4letníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 3ano
RTSAJSpolehlivost a jakostcs5letníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 3ano
RTSOPSystémy odolné proti poruchámcs5letníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 3ano
ERVAPVady a poruchy stavebcs4letníPovinně volitelnýzá,zkSkupina 3ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
Skupina 1 1 RTDIK, RTPRE, RTSRP, RTNSB, RTSEV
Skupina 2 1 RTARS, RTCIR, RTKTE, RTRIV, RTZZD
Skupina 3 1 RTCHI, RTPEL, RTSAJ, RTSOP, ERVAP