Detail oboru

Výtvarná tvorba

FaVUZkratka: AS2Ak. rok: 2017/2018Zaměření: Ateliér sochařství 2 FAVU VUT

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 1.11.2023

Profil

Studijní obor výtvarná tvorba je rozvíjen ve třech malířských ateliérech (Ateliér malířství 1–3), dále ve dvou sochařských ateliérech (Ateliér sochařství 1, 2) a v Ateliéru kresby a grafiky. Tento obor na Fakultě výtvarných umění reprezentuje tradiční umělecké disciplíny, které svou relevanci neztratily ani v době označované jako „postmediální“. V oblasti malířství a sochařství odráží existence většího počtu ateliérů vnitřní diferencovanost umělecké praxe v těchto disciplínách. Studenti zde mohou volit mezi ateliéry sledujícími tradiční problémy, jako je figurální sochařství nebo malba ve vztahu k architektuře, a mezi ateliéry akcentujícími vývoj, jímž tradiční disciplíny prošly od 60. let minulého století a který bychom mohli v návaznosti na Rosalind Krauss souhrnně označit jako pohyb v „rozšířeném poli“. Malířství, sochařství, kresba nebo grafika v tomto pojetí nejsou do sebe uzavřenými disciplínami sledujícími výhradně specifičnost média. Naopak, jsou otevřeny experimentu, intermediálním přesahům, konceptuálnímu myšlení a dekonstrukci jako nezbytným předpokladům pro to, aby se udržely v živém kontaktu s proměňující se společenskou a kulturní realitou.
Všem uvedeným ateliérům a oboru jako celku je nicméně stále společný důraz na zvládnutí řemeslné stránky tvorby jako nezbytného předpokladu autonomního rozvoje umělecké osobnosti. Tuto oblast zajišťují technologické kurzy, v nichž se studenti seznamují s tradičními i současnými materiály a technologickými postupy. Silně je v tomto oboru akcentována důkladná kreslířská průprava.
Ateliérovou výuku a nabídku zmíněných technologických kurzů doplňují povinné přednášky z dějin umění a úvody do filosofie umění a estetiky a lekce anglického jazyka. Své individuální zájmy mohou studenti dále rozvíjet díky bohaté nabídce volitelných kurzů vypisovaných Katedrou teorií a dějin umění, kabinety a ateliéry.

Klíčové výsledky učení

Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu. Absolventi magisterského stupně dále prohlubují kompetence v rámci své specializace s důrazem na definování individuálního tvůrčího programu. Směřují k samostatné umělecké praxi – dovedou vytvořit původní autorské dílo nesporné umělecké kvality, veřejně prezentovatelné.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Výtvarná tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Získané kompetence mu umožňují profesní uplatnění také v příbuzných oborech, jako jsou např. výtvarná pedagogika, grafický design nebo kurátorství. Ovládnutí technologií a řemeslných postupů absolventům poskytuje základ pro svobodné rozvíjení vlastních uměleckých záměrů. Znalosti získané v kurzech z oblasti dějin a teorie umění umožňují absolventům oboru Výtvarná umění zaujímat kritický odstup od vlastní tvůrčí činnosti (což je odlišuje od amatérských tvůrců).

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CPZZ-ICyklus přednášek ke státní závěrečné zkoušce 1cs2zimníPovinnýano
M1S2-ZOborový ateliér navazující I - Sochařství 2 - zimnícs18zimníPovinnýzá,zkano
2U2000-ZUmění po roce 2000cs4zimníPovinnýzkano
2AINV/M-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
ACHE20Architektura 20. stoletícs3zimníVolitelnýzkano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4zimníVolitelnýzkano
CPD-ZCyklus přednášek doktorandů 1cs2zimníVolitelnýano
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
2USPUmění spoluprácecs3zimníVolitelnýzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CPZZ-IICyklus přednášek ke státní závěrečné zkoušce 2cs2letníPovinnýano
M1S2-LOborový ateliér navazující I - Sochařství 2 - letnícs18letníPovinnýzá,zkano
TU-LTeorie a umění ve 20. století - letnícs3letníPovinnýzkano
2AINV/M-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
ACP-LArt, Commerce, Poweren4letníVolitelnýzkne
CPD-LCyklus přednášek doktorandů 2cs2letníVolitelnýano
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3letníVolitelnýzkne
OK-LO kurátorství. Teorie a praxecs2letníVolitelnýano
UA-LUmění – architekturacs3letníVolitelnýzkano
2U2000-LUmění po roce 2000 (seminář)cs2letníVolitelnýano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
M2S2-ZOborový ateliér navazující II - Sochařství 2 - zimnícs10zimníPovinnýano
SSZZSeminář ke státní závěrečné zkoušcecs5zimníPovinnýano
TU-ZTeorie a umění ve 20. století - zimnícs3zimníPovinnýzkano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4zimníVolitelnýzkano
2USPUmění spoluprácecs3zimníVolitelnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DIPLMGRDiplomový seminář pro magistry – VŠKPcs5letníPovinnýano
M2S2-LOborový ateliér navazující II - Sochařství 2 - letnícs10letníPovinnýano
SZK-PPraktická diplomová prácecs, en20letníPovinnýano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano