Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2017/2018Zaměření: Řízení strojů a procesů

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.1.1999Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Autonomní robotika a systémy člověk-stroj

  Zaměřením práce je studium a návrh nových algoritmů pro autonomní průmyslové roboty, kteří budou schopni vnímat prostředí, rozumět mu a realizovat akce, ve spolupráci s lidmi. Primární cíle výzkumu zahrnují (ale neomezují): komplexní návrh řízení robotu, řešení kybernetických fyzikálních systému, návrh originálních způsobů, jak umožnit lidem spolupracovat s polo-autonomními robotickými systémy, zajištění autonomie, strojové učení, počítačové vidění. HW platforma pro automatizaci bude založena na technologiích B&R nebo ABB robotics. Jako robotická platforma bude využito řešeni Comau.

  Školitel: Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D.

 2. Autonomní řízení robotických hadů

  Práce je zaměřena na komplexní řešení problematiky pokročilého řízení mobilních bio-inspirovaných robotů typu robotický had. Teoretiky i prakticky bude řešen pohyb a autonomie n-článkového hada. Teoreticky dosažené výsledky budou verifikovány a analyzovány simulačním modelováním (prostředí pro robotické simulace, fyzikální knihovny Vortex, Bulet aj). Primární cíle výzkumu zahrnují (ale neomezují): komplexní návrh real-time řízení robotu, optimalizace mechanismu CPG, hardwarovou implementaci řízení a aktuatoru pro vestavěnou platformu MCU (embeded uP system), řešení inteligence a autonomie hada,simulační modelování, počítačové vidění.

  Školitel: Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D.

 3. Návrh a implementace adaptivního řízení inteligentních budov

  Dizertační práce se bude zabývat vývojem a praktickým ověřením technologií adaptivního řízení inteligentních budov, využívající analýzu vícerozměrných signálů získávaných při provozu těchto systémů. Adaptační algoritmy budou založené na principech zpracování neurčitých informací s využitím Petriho sítí a na bázi znalostí vytvořených pomocí IF - THEN pravidel. Tyto nástroje budou využité pro sestavení simulačních modelů a pro návrh adaptivního řízení inteligentního domu. Cílem je návrh a implementace inovativní metodiky pro analýzu a rozpoznávání struktur v časově závislých datech pro řízení inteligentních budov.

  Školitel: Šťastný Jiří, prof. RNDr. Ing., CSc.

 4. Návrh adaptivního řízení s využitím frameworku ROS

  V oblasti mobilní robotiky byl zaznamenán v poslední době značný rozvoj v souvislosti s příchodem moderních, výkonných a hlavně miniaturních počítačů a kontrolérů. K rozvoji mobilních robotických zařízení též přispěl vývoj senzorických systémů, které jsou stále přesnější, rychlejší a menší. Úlohy mobilních robotů mohou být různé. V některých skladech společnosti Amazon je například využíván systém autonomních mobilních robotů. Ty dle potřeby přivezou a zase odvezou vozík s požadovaným zbožím. Dále jsou mobilní roboty používány například na mapování vnitřních nebo venkovních prostor, jako servisní roboti, nebo jako součásti jiných zařízení, například parkovací asistent v automobilech. Navrhovaný projekt je zaměřen na mapování vnitřních prostor a klade si za cíl navrhnout a implementovat algoritmy adaptivního řízení mobilních robotů. Součástí projektu bude návrh systému pro získávání dat na vytvoření 3D modelu mapovaných prostor. Při návrhu algoritmu a pro řízení robota bude využit framework ROS.

  Školitel: Šťastný Jiří, prof. RNDr. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.