Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2017/2018Zaměření: Automobilní a dopravní inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.1.1999Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Matematický model vozidlového tlumiče

  Cílem práce je vytvořit matematicý model tlumiče využitelného pro simulace dynamiky vozidla, se strukturou parametrů snadno identifikovatlených pomocí dynamometru.

  Školitel: Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.

 2. Modelování vibro-akustických vlastností převodových ústrojí aplikací virtuálních prototypů

  Práce bude zaměřena na pokročilé modelování vibro-akustických parametrů převodových ústrojí užitím výpočtových metod, založených na MKP a MBS. Vypracované výpočtové modely na úrovni virtuálních prototypů budou validovány navrženými technickými exoperimenty.

  Školitel: Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc.

 3. Motor s rotačním pístem

  Výzkum aerotermodynamiky a mechaniky motoru s rotačním pístem. Vývoj pokročilého výpočtového modelu a jeho experimentální ověření. Řešení bude probíhat s podporou průmyslového partnera.

  Školitel: Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc.

 4. Optimalizace ložiskových systémů rotorů turbodmychadel

  Cílem práce jsou algoritmy a postupy vhodné pro optimalizaci parametrů ložiskových systémů rotorů turbodmychadel vedoucí ke zvýšení jejich mechanické účinnosti. Činnosti zahrnují vývoj efektivních výpočtových modelů kluzných ložisek s uvažováním tepelně-strukturálně-hydrodynamických dějů. Předpokládá se zpracování dílčích modelů v komerčních software (CFX, ANSYS) nebo formou programovacích jazyků (Matlab, Fortran nebo C), sestavení a řešení globálního výpočtového modelu v Multibody systému (např. ADAMS). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů na specializovaném experimentálním stavu a v konkrétních aplikacích. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslových partnerem s dopadem na reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia je dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí a pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech.

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 5. Optimalizace výrobní logistiky pomocí konceptu stabilní produkce

  Jedním z předpokladů racionalizace hromadné výroby automobilů a snížení nákladů na finální výrobek je optimalizace stability výrobního programu. Jedná se o nalezení optima dvou protichůdně působících výrobních vlivů - z hlediska snižování nákladů je optimální model výroby jediné verze vozu po co nejdelší období (stabilita výrobního programu), z hlediska nutnosti pružnosti výroby dle požadavků odbytu jsou vyráběny a montovány v jednom výrobním toku nejrůznější verze vozidel. Cílem práce bude provedení analýzy stability výrobního programu a jeho vlivů a dopadů na skladové hospodářství a koncepty navážení materiálu k montážním linkám při zachování požadované úrovně spolehlivosti plynulosti zásobování montážních linek včetně následné verifikace. Předpokládá se tvorba koncepčních modelů a jejich analýza v softwarovém prostředí Plant Simulation a dalších (Ave Sim, Matlab).

  Školitel: Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.

 6. Simulace účinků zatěžovacích stavů nosných konstrukcí

  Simulace účinků kombinací komplexních zatěžovacích stavů na nosných konstrukcích stavebních a dopravních strojů s využitím virtuálních modelů.

  Školitel: Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 7. Tepelné modely pneumatik

  Práce je zaměřená na tvorbu matematických modelů a metod měření pro účely predikce teploty a tlaku vzduchu v pneumatikách během jízdy vozidla.

  Školitel: Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D.

 8. Toky nehomogenních materiálů ve žlabech a skluzech

  Laboratorní výzkum toků nehomogenních materiálů včetně tvorby teoretických modelů s cílem optimalizace konstrukce žlabů a skluzů pro nehomogenní materiály. Vhodné korekce uplatňování teoretických fyzikálních i empirických popisů v technické praxi.

  Školitel: Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 9. Toky nehomogenních materiálů ze skladovacích zásobníků

  Laboratorní výzkum toků nehomogenních materiálů včetně tvorby teoretických modelů s cílem optimalizace konstrukce výpustí a výtokových otvorů zásobníků a nádrží. Vhodné korekce uplatňování teoretických fyzikálních i empirických popisů v technické praxi.

  Školitel: Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 10. Vývoj ventilačních turbín - úspory v energetice

  Optimalizace funkci ventilačních zařízení dle přihlášek vynálezů PV 2014-491 (2014/350),PV 2014-492 (2014/351) a PV 2014-493 (2014/349) s uplatněním práv VUT v Brně na reálných funkčních prototypech. Cílem práce je experimentální konstrukční vývoj při využití programu YADE a SOLIDWORKS, technologie RAPID PROTOTYPING a verifikace výsledků na funkčních prototypech.

  Školitel: Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 11. Výzkum a vývoj metod pro snížení vibrací a hluku turbodmychadel

  Cílem doktorské práce je výzkum a vývoj metod vhodných pro analýzu vibrací a hluku s následným uplatněním v reálných aplikacích. Výzkumné činnosti zahrnují vývoj metod, vývoj vhodných optimalizačních algoritmů, sestavení výpočtových modelů a jejich využití při konstrukci a analýze chování turbodmychadel s předpokládaným pozitivním dopadem na produkci akustických emisí. Předpokládá se využití komerčních softwarových prostředků (např. ANSYS, ADAMS, ACTRAN atd.) a tvorba nových dílčích programů v programovacích jazycích (Matlab, Fortran nebo C). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů na specializovaném experimentálním stavu a v konkrétních aplikacích. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslových partnerem s dopadem na reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia je dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí a pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech.

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 12. Výzkum a vývoj metod pro snížení vibrací a hluku turbodmychadel

  Cílem doktorské práce je výzkum a vývoj metod vhodných pro analýzu vibrací a hluku s následným uplatněním v reálných aplikacích. Výzkumné činnosti zahrnují vývoj metod, vývoj vhodných optimalizačních algoritmů, sestavení výpočtových modelů a jejich využití při konstrukci a analýze chování turbodmychadel s předpokládaným pozitivním dopadem na produkci akustických emisí. Předpokládá se využití komerčních softwarových prostředků (např. ANSYS, ADAMS, ACTRAN atd.) a tvorba nových dílčích programů v programovacích jazycích (Matlab, Fortran nebo C). Výsledky budou ověřeny pomocí technických experimentů na specializovaném experimentálním stavu a v konkrétních aplikacích. V průběhu studia se předpokládá úzká spolupráce s průmyslových partnerem s dopadem na reálné uplatnění výsledků práce. Součástí studia je dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti v zahraničí a pravidelná účast na mezinárodních konferencích v oboru a publikace v časopisech.

  Školitel: Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.