Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2017/2018Zaměření: Stroje a zařízení

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Adaptivita a bezpečnost kolaborativního systému člověk-stroj

  Čtvrtá průmyslová revoluce označována jako INDUSTRY 4.0 je spojena i s vývojem inovovaných výrobních systémů umožňujících přímou spolupráci člověka s výrobním zařízením. Příkladem mohou být první aplikace robotizovaných pracovišť s kolaborativními roboty. Větší využití potenciálu přímé spolupráce člověka se strojem je však limitováno podmínkami bezpečnosti technologického procesu a ochrany procesních dat proti neoprávněným zásahům (safety and security). Výstupem práce bude zpracování platformy pro komplexní řešení přímé spolupráce člověka s adaptivním výrobním zařízením splňující výzvy spojené s INDUSTRY 4.0.

  Školitel: Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D.

 2. Adaptivní řízení pohonů

  Čtvrtá průmyslová revoluce označována jako INDUSTRY 4.0 vyžaduje vývoj inovovaných strojů s integrovaným multisenzorickým systémem umožňujícím co největší poznání chování stroje a jeho analýzu ve výpočtovém virtuálním prostředí. Vyvíjený systém adaptivního řízení pohonů stroje zahrnuje i logické jednotky shromažďující a zpracovávající data ze senzorů a vytvářející výstupní signály pro vybrané aktuátory. Výstupem práce bude zpracování platformy pro adaptivní řízení pohonů aplikovatelné u vybraného typu výrobního stroje a splňující požadavky kladené na INDUSTRY 4.0.

  Školitel: Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D.

 3. Vliv změny obrábění na dimenzování posuvových souřadnic obráběcích center

  Při dimenzování posuvových os obráběcích center, je třeba navrhovat účelně vedení a posuvové prvky tak, aby tento technický systém pracoval efektivně. Je nutné zvažovat jak technickou, tak i ekonomickou stránku. Jakákoliv změna typu nástroje, kterým je obráběno, může způsobit značné problémy jak z hlediska stability, tak z hlediska kvality obrobku. Cílem práce je tyto vlivy stanovit, ověřit jejich vliv na experimentech a posléze pomocí systémového přístupu vypracovat nové metodické postupy pro návrh posuvových os.

  Školitel: Marek Jiří, prof. Ing., Dr.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.