Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2017/2018Zaměření: Stavba letadel a provoz letadel

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Automatické zpracování informací o leteckém provozu na civilním letišti

  Současný stav. Požadované aplikace. volba odpovídajících parametrů. Použité metody zpracování dat. Indikace výsledků zpracování dat potenciálnímu uživateli.

  Školitel: Vosecký Slavomír, doc. Ing., CSc.

 2. Informační a komunikační technologie jako nástroje pro optimalizaci řízení bezpečnosti v letectví.

  Požadavky na bezpečnost provozu letadel a letišť. Potřeba sběru informací o bezpečnosti leteckého provozu. Metody řízení bezpečnosti v letectví. Sběr a zpracování dat o bezpečnosti leteckého provozu a jejich automatizace.

  Školitel: Vosecký Slavomír, doc. Ing., CSc.

 3. Měření mechanického kmitání leteckých konstrukcí

  Cílem doktorského studia je vyvinutí technologie bezkontaktního měření vibrací leteckých konstrukcí s přihlédnutím k řešení aeroelastických jevů za letu. Student provede rešerši v oblasti frekvenčních analýz a stávajících prostředků pro řešení mechanického kmitání i aeroelastických jevů a navrhne vlastní postupy. K řešení bude aktivně využita dostupná měřicí technika Leteckého ústavu. Doktorand zvládne techniku bezkontaktního měření a stanoví nové metody frekvenční analýzy s aplikačním zaměřením na letecké konstrukce.

  Školitel: Jebáček Ivo, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.