Detail oboru

Aplikovaná matematika

FSIZkratka: D-APMAk. rok: 2017/2018

Program: Aplikace přírodních věd

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Studijní obor doktorského studia Matematické inženýrství je organizován v návaznosti na výsledky odborné činnosti, takže školí doktorandy v numerické analýze, stochastických a nestandardních metodách a v počítačových metodách.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Algebraicko-geometrické metody v mechanice kontinua a u materiálů s mikrostrukturou

    Téma je zaměřeno na použití teorie jetů a Weilových algeber pro materiály odpovídající Cosseratově continuu a jeho dalším zobecněním. Jde o nové použití metod komutativní algebry a moderní diferenciální geometrie v aplikacích.

    Školitel: Kureš Miroslav, doc. RNDr., Ph.D.

  2. Aplikace zlomkového kalkulu v teorii řízení

    Zlomkový kalkulus umožňuje zobecnění klasických modelů teorie řízení díky využití derivačních a integračních členů neceločíselných řádů zachovávajících linearitu. Cílem práce bude teoretické a praktické porovnání vlastností klasických a zlomkových řídících členů, zejména s důrazem na aplikace v leteckém průmyslu.

    Školitel: Kisela Tomáš, Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.