Detail oboru

Fyzikální a materiálové inženýrství

FSIZkratka: D-FMIAk. rok: 2017/2018Zaměření: Fyzikální inženýrství

Program: Fyzikální a materiálové inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Cílem studia je poskytnout studentům vzdělání a umožnit jim vědecký výzkum v oblastech inženýrská optika, fyzika povrchů, mikromechanika materiálů, strojírenské materiály, fyzikální metalurgie a aplikovaný výzkum keramiky.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Vývoj a aplikace zařízení na bázi elektronových svazků pro technologické a analytické účely

    V práci bude navržena, zkonstruována a testována aparatura využívající elektronový svazek pro svařování, modifikaci a analýzu materiálů.

    Školitel: Šikola Tomáš, prof. RNDr., CSc.

  2. Vývoj součástí elektronové mikroskopie pro charakterizaci materiálů

    Náplní práce je zejména vývoj zařízení pro spektroskopií energiových ztrát elektronů (EELS) s využitím v oblasti charakterizace materiálů pomocí elektronové mikroskopie.

    Školitel: Šikola Tomáš, prof. RNDr., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.