Detail oboru

Inženýrská mechanika

FSIZkratka: D-IMEAk. rok: 2017/2018

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorský studijní program se tematicky zaměřuje na mechaniku těles, biomechaniku a mechatroniku.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Zbytková životnost součástí s reziduálními napětími

    Cílem disertační práce je stanovení způsobu šíření trhliny v tělesech (součástech) obsahujících reziduální napětí vzniklé při výrobě. Doktorand přispěje k bližšímu porozumění procesu porušování těles za působení reziduálních napětí, ke zpřesnění používaných metodik odhadu zbytkové životnosti a k bezpečnějšímu provozu studovaných součástí. K nezbytným numerickým výpočtům bude využit MKP systém Ansys a matematický software Matlab.

    Školitel: Náhlík Luboš, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.