detail oboru

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

FSIZkratka: B-FINAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2001Akreditace do: 31.8.2019

Profil oboru

Cílem studia je, aby jeho absolvent byl vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní orientaci buď na další vzdělávání v oblasti aplikované fyziky, metrologie, materiálových a technických věd, nebo na činnosti v těch inženýrských oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Obsah studia proto vychází ze základního studia strojního inženýrství s rozšířenou výukou fyziky, fyzikálního laboratorního praktika a matematického modelování fyzikálních jevů uplatňujících se v inženýrské praxi.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je, aby jeho absolvent byl vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní orientaci buď na další vzdělávání v oblasti aplikované fyziky, metrologie, materiálových a technických věd, nebo na činnosti v těch inženýrských oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Obsah studia proto vychází ze základního studia strojního inženýrství s rozšířenou výukou fyziky, fyzikálního laboratorního praktika a matematického modelování fyzikálních jevů uplatňujících se v inženýrské praxi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi studia se mohou uplatnit v konstrukčních kancelářích, v oblasti speciálních technologií, v metrologických laboratořích, ve zkušebnách a na základě širších fyzikálně - matematických znalostí jsou schopni rychlému přizpůsobení v různých inženýrských oblastech.
Absolventi tohoto bakalářského studia jsou především připravováni k pokračování ve vysokoškolském vzdělávání ve dvouletém navazujícím magisterském studiu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, ve kterém se seznámí s efektivním uplatňováním optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů, s kvalifikovaným využíváním optických metod v metrologii, se zaváděním a využíváním nových technologií a nanotechnologií a s odpovídajícími zařízeními pro vytváření ochranných povlaků, modifikaci povrchů a přípravu tenkých vrstev pro strojírenské, optické a elektrotechnické účely a s využitím počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům.

Garant programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1CHChemiecs3zimníPovinnýzkano
1INInformatikacs4zimníPovinnýklano
SA1Matematická analýza Ics7zimníPovinnýzá,zkano
TF1Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika)cs7zimníPovinnýzá,zkano
TUNÚvod do fyzikálního inženýrství a nanovědcs2zimníPovinnýkolano
1KZáklady konstruovánícs4zimníPovinnýzá,zkano
TLAZáklady lineární algebrycs3zimníPovinnýzá,zkano
A3Angličtina 3en0zimníPovinně volitelný1ano
A5Angličtina 5en0zimníPovinně volitelný1ano
0FPFyzikální proseminář Ics3zimníVolitelný (nepovinný)klano
TR0Prezentace výsledkůcs1zimníVolitelný (nepovinný)ano
0PDProgramování v Delphics0zimníVolitelný (nepovinný)ano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TR1Fyzikální praktikum Ics3letníPovinnýklano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1letníPovinnýano
SA2Matematická analýza IIcs7letníPovinnýzá,zkano
2NUNumerické metodycs4letníPovinnýzá,zkano
TF2Obecná fyzika II (Elektřina a magnetismus)cs7letníPovinnýzá,zkano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs5letníPovinnýzá,zkano
A4Angličtina 4en0letníPovinně volitelný1ano
A6Angličtina 6en0letníPovinně volitelný1ano
TCHChemické praktikumcs3letníPovinně volitelnýkl2ano
2KKonstruovánícs3letníPovinně volitelnýkl2ano
0FRFyzikální proseminář IIcs3letníVolitelný (nepovinný)klano
0MVMatematické výpočty pomocí MAPLEcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
T1FPočítačová fyzika Ics3letníVolitelný (nepovinný)klano
0F1Semestrální projekt Ics3letníVolitelný (nepovinný)klano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs0letníVolitelný (nepovinný)ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0letníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TR2Fyzikální praktikum IIcs4zimníPovinnýklano
SA3Matematická analýza IIIcs7zimníPovinnýzá,zkano
TF3Obecná fyzika III (Kmity, vlny, optika)cs7zimníPovinnýzá,zkano
3STStatikacs4zimníPovinnýzá,zkano
TMMTeoretická mechanika a mechanika kontinuacs5zimníPovinnýzá,zkano
A3Angličtina 3en0zimníPovinně volitelný1ano
A5Angličtina 5en0zimníPovinně volitelný1ano
3CDCADcs2zimníPovinně volitelný2ano
TOMOrganická a makromolekulární chemiecs6zimníPovinně volitelnýzá,zk2ano
0FOFyzikální proseminář IIIcs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
SG0Grupy a okruhycs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
T2FPočítačová fyzika IIcs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
0F2Semestrální projekt IIcs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TDEElektrodynamika a speciální teorie relativitycs5letníPovinnýzá,zkano
TR3Fyzikální praktikum IIIcs4letníPovinnýklano
4MMatematika IVcs4letníPovinnýzá,zkano
TF4Obecná fyzika IV (Moderní fyzika)cs7letníPovinnýzá,zkano
T1KVybrané kapitoly z matematiky Ics5letníPovinnýzá,zkano
A4Angličtina 4en0letníPovinně volitelný1ano
A6Angličtina 6en0letníPovinně volitelný1ano
TSMModelování molekulárních strukturcs2letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
4PPPružnost a pevnost Ics6letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
TVNStruktura a vlastnosti moderních materiálůcs2letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
TKCÚvod do konstrukce přístrojů a speciální CADcs6letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
0FQFyzikální proseminář IVcs3letníVolitelný (nepovinný)klano
TK0Kryogenikacs3letníVolitelný (nepovinný)klano
0F3Semestrální projekt IIIcs3letníVolitelný (nepovinný)klano
0SSStatistický softwarecs0letníVolitelný (nepovinný)ano
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics0letníVolitelný (nepovinný)ano
3. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
TTVFyzika a technika vakuacs3zimníPovinnýzá,zkano
TQSKvantová a statistická fyzikacs6zimníPovinnýzá,zkano
TPXPlánování a vyhodnocování experimentůcs2zimníPovinnýklano
T2KVybrané kapitoly z matematiky IIcs4zimníPovinnýzá,zkano
TZOZáklady optikycs6zimníPovinnýzá,zkano
CKPKonstruování strojů a strojních součástícs5zimníPovinně volitelnýkl1ano
TBIMolekulární biologiecs5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
TP0Fyzikální principy technologie výroby polovodičůcs2zimníVolitelný (nepovinný)kolano
0FSFyzikální proseminář Vcs3zimníVolitelný (nepovinný)kolano
0PMPraktická metalografiecs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
0F4Semestrální projekt IVcs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
3. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
6BFBakalářský projekt (ÚFI)cs6letníPovinnýano
TEFElektrotechnika a elektronika ve fyzikálním experimentucs3letníPovinnýklano
TPLFyzika pevných látekcs5letníPovinnýzá,zkano
TPZ-APrincipy zařízení pro fyzikální technologieen3letníPovinnýzá,zkano
TBSSeminář k bakalářské práci (B-FIN)cs2letníPovinnýano
TSSpeciální praktikum Ics3letníPovinnýklano
TZNZáklady nanovědcs3letníPovinnýzá,zkano
TCSCAD Scs3letníPovinně volitelnýkl1ano
TNSMetody přípravy nízkodimenzionálních strukturcs3letníPovinně volitelnýkol1ano
TFMFourierovské metody v optice a ve strukturní analýzecs3letníVolitelný (nepovinný)klano
TF0Fyziologická optikacs0letníVolitelný (nepovinný)ano
TK0Kryogenikacs3letníVolitelný (nepovinný)klano
T0PPython v aplikované věděcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
6KPŘešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKPcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
3. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6celoročníPovinně volitelnýzk2ano
7AZAngličtina - zkouška B1en6celoročníPovinně volitelnýzk2ano