Detail oboru

Řízení rizik v informačních systémech

ÚSIZkratka: RISAk. rok: 2017/2018Zaměření: bez zaměření

Program: Rizikové inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 16.10.2009Akreditace do: 31.8.2019

Profil oboru

Cílem studia je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových informačních a komunikačních systémů a datových základen, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci.

Klíčové výsledky učení

V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblasti
• metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů,
• kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů,
• metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků,
• metod modelování inženýrských úloh,
• řízení rizika technických a ekonomických objektů,
• legislativy v oblasti rizik, práva, soudního znalectví bezpečnosti a odpovědnosti.

Odborné a speciální znalosti a dovednosti získají z oblasti
• zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů v informačních systémech a v systémech, jejichž podstatnou součástí jsou tyto informační systémy,
• řešení nových postupů, které vedou k návrhu, instalaci, provozu a údržbě bezpečných informačních a komunikačních systémů, datových základen a resortních informačních systémů,
• posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u informačních systémů,
• analýzy možných důsledků negativního jevu u informačních systémů,
• návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u informačních systémů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení,
• vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane.

Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Důraz je kladen na adaptabilitu absolventů tak, aby byli dlouhodobě schopni osvojovat si změny vyvolané rozvojem informačních a komunikačních technologií.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s návrhem, provozem a správou nejrůznějších informačních a komunikačních systémů, u kterých je kladen důraz na jejich bezpečnost. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru, včetně veřejných a státních institucí na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Elektronika a v základním oboru Kybernetika, odvětví Výpočetní technika, se zvláštní specializací Rizika informačních systémů.

Garant oboru


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2SAAEAplikovaná ekonometriecs4zimníPovinnýklano
2SAMZMatematické základy analýzy rizikacs4zimníPovinnýzá,zkano
2SAPZPrávní znalostics4zimníPovinnýzá,zkano
2SAPSPředdiplomový seminářcs1zimníPovinnýano
2SAFOŘízení rizik ve firmách a organizacíchcs4zimníPovinnýzá,zkano
2SAMJSystém managementu jakosti a enviromentálního managementucs4zimníPovinnýzá,zkano
2SASMSystémová metodologiecs4zimníPovinnýzá,zkano
2SASPSystémové pojetí rizikového inženýrstvícs5zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2SBASAnalýza, posouzení a ošetření rizik technických systémůcs4letníPovinnýzá,zkano
2SBBRBezpečnost a rizikové chovánícs4letníPovinnýklano
2SBISInformační systémy a technologiecs4letníPovinnýklano
2SBMMMatematické modely rozhodovánícs4letníPovinnýzá,zkano
2SBPMPodnikový managementcs4letníPovinnýzá,zkano
2SBPAPokročilé metody analýz a modelovánícs4letníPovinnýzá,zkano
2SBPSPředdiplomový seminářcs1letníPovinnýano
2SBSISoudní inženýrstvícs5letníPovinnýzá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2ICBSBezpečnost informačních systémůcs5zimníPovinnýzkano
2ICEPEkonomie informačních produktůcs5zimníPovinnýzkano
2ICHSHW/SW Codesigncs5zimníPovinnýzá,zkano
2ICSPSemestrální projektcs10zimníPovinnýano
2ICZDZískávání znalostí z databázícs5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2IDBZBezpečnost strojních a elektrických zařízenícs4letníPovinnýzá,zkano
2IDDPDiplomový projektcs12letníPovinnýano
2IDAAAplikované evoluční algoritmycs5letníPovinně volitelnýzá,zkOV1ano
2IDGSGeografické informační systémycs5letníPovinně volitelnýzá,zkOV1ano
2IDKRKlasifikace a rozpoznávánícs5letníPovinně volitelnýzá,zkOV1ano
2IDKGKryptografiecs5letníPovinně volitelnýzá,zkOV1ano
2IDMPManagement projektůcs5letníPovinně volitelnýzá,zkOV1ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2SDAJAngličtina pro rizikové inženýrstvícs4celoročníPovinně volitelnýzkjazykano
2SDNJNěmčina pro rizikové inženýrství cs4celoročníPovinně volitelnýzkjazykano