Detail oboru

Spotřební chemie

FCHZkratka: BKCO_SCHAk. rok: 2017/2018

Program: Chemie a chemické technologie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 20.7.2005Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru technické chemie, rozšířené do směru technologií spotřebního chemického průmyslu, s důrazem na samostatnou tvůrčí činnost. Absolvent se může přímo uplatnit obecně v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou rovněž pokračovat studiem v chemicky zaměřených navazujících magisterských programech.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v oborové specializaci směrem k technologiím spotřební chemie. Podle své volby získá absolvent oborové znalosti a dovednosti v oblasti technologií kosmetických či bytové chemie, oblasti povrchových úprav materiálů, tiskových, fotografických či koloristických technologií, nebo v technologiích zpracování a výroby biopolymerů, sorbentů, technických textilií. Důraz je dále kladen na získání pokročilých laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina) a znalostmi a dovednostmi získanými ve volitelných všeobecných disciplínách humanitního i technického charakteru, jako je řízení a kontrola jakosti, psychologie a sociologie, technické kreslení, nebo měřicí technika. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu).

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v oborové specializaci směrem k technologiím spotřební chemie. Podle své volby získá absolvent oborové znalosti a dovednosti v oblasti technologií kosmetických či bytové chemie, oblasti povrchových úprav materiálů, tiskových, fotografických či koloristických technologií, nebo v technologiích zpracování a výroby biopolymerů, sorbentů, technických textilií. Důraz je dále kladen na získání pokročilých laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina) a znalostmi a dovednostmi získanými ve volitelných všeobecných disciplínách humanitního i technického charakteru, jako je řízení a kontrola jakosti, psychologie a sociologie, technické kreslení, nebo měřicí technika. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu). Absolvent se může přímo uplatnit obecně v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou rovněž pokračovat studiem v chemicky zaměřených navazujících magisterských programech.

Vstupní požadavky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.
Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium.html.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCV_A1Angličtina pro chemiky Ics1PovinnýC1 - 13ano
BCT_CHI1Chemická informatika Ics3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BCT_MAT1Matematika Ics8Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26 / CPP - 13ano
BCT_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13 / C1 - 26ano
BCT_BIOObecná biologie a ekologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BCT_CHL1Úvod do studia chemiecs1PovinnýS - 13ano
BCT_ZLTZáklady laboratorní technikycs1PovinnýklL - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCV_A2Angličtina pro chemiky IIcs1PovinnýC1 - 13ano
BCT_FYZ1Fyzika Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BCT_CHI2Chemická informatika IIcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BCT_MAT2Matematika IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26 / CPP - 13ano
BCT_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BCA_OBTObecná toxikologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BCT_OCH1Organická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCT_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BCT_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3PovinnýklL - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCA_ANC1Analytická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCV_A3Angličtina pro chemiky IIIcs1PovinnýCPP - 26ano
BCA_FCH1Fyzikální chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCT_OCH2Organická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCA_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BCA_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3PovinnýklL - 39ano
BCT_FYZ2Fyzika IIcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 261ano
BCT_EMTMěřicí technikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 261ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCA_ANC2Analytická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCV_A4Angličtina pro chemiky IV (B1)cs3Povinnýzá,zkC1 - 26ano
BCA_BCH1Biochemie Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BCA_FCH2Fyzikální chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BCA_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BCA_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3PovinnýklL - 39ano
BCT_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3PovinnýklL - 52ano
BCA_LSP1Laboratorní projekt Ics2Povinně volitelnýklSL - 261ano
BCA_MCHMakromolekulární chemiecs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 131ano
BCO_ODP_SOdborná praxe - SCHcs4Povinně volitelnýC1 - 781ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCA_CHI1Chemické inženýrství Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 52ano
BCO_KOKKoloristika a kolorimetrikacs4PovinnýzkP - 26ano
BCA_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2PovinnýklL - 26ano
BCO_TCVTechnologie chemických výrobcs3PovinnýzkP - 26ano
BCO_PUMPovrchové úpravy materiálůcs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
BCO_KOK_PPraktikum z koloristiky a kolorimetrikycs3Povinně volitelnýklL - 391ano
BCO_PUM_PPraktikum z povrchových úprav materiálůcs2Povinně volitelnýL - 261ano
BCA_LSP2Laboratorní projekt - MA IIcs4Povinně volitelnýklSL - 522ano
BCA_UBP_SCHÚvod do bakalářské práce - SCHcs2Povinně volitelnýklC1 - 262ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCO_BAPBakalářská prácecs12PovinnýSL - 156ano
BCA_CHI2Chemické inženýrství IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 52ano
BCA_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2PovinnýklL - 26ano
BCO_TBPTechnologie biopolymerůcs4PovinnýzkP - 26ano
BCO_BCHBytová chemiecs2Povinně volitelnýklP - 131ano
BCO_KCHKosmetická chemiecs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
BCO_TASModerní vláknové materiály a sorbentycs6Povinně volitelnýzkP - 26 / S - 131ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
1 7 BCT_FYZ2, BCT_EMT, BCA_LSP1, BCA_MCH, BCO_ODP_S
2 1 BCA_LSP2, BCA_UBP_SCH