Detail oboru

Audioengineering

FEKTZkratka: PU-AUDAk. rok: 2017/2018

Program: Audioengineering

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.10.2015Akreditace do: 1.11.2019

Profil

Studijní program poskytuje vysokoškolské mezioborové magisterské vzdělání v oblasti zvukového inženýrství. Program je zaměřen na výchovu odborníků – zvukařů a techniků zvukových zařízení s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Studenti se vzdělávají v oblasti zvukové elektroniky, studiové techniky a digitálního zpracování zvukových signálů a získávají praktické zkušenosti ze studiové praxe.
Magisterský obor lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na audio inženýrství nebo multimédia.
Výuku oboru zajišťují především Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně a Hudební fakulta JAMU v Brně. Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými a uměleckými projekty a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na studiovou praxi, audio techniku, problematiku zpracování zvukových signálů či multimédia.
Své teoretické znalosti si student může doplnit studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá podrobné znalosti v oblasti zpracování zvukových signálů, multimédií, prostorového zvuku a moderních audio technologií a znalosti o jejich využití ve studiové praxi, multimediálních instalacích atd. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování, kompresi a přenos až po technickou realizaci audio systémů, od hudební teorie přes studiovou praxi po zvukové a multimediální instalace. Je obeznámen s problematikou prostorové akustiky a ozvučování moderními zvukovými systémy.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi jsou plně kvalifikováni v oblasti audio elektroniky, akustiky, elektroakustiky a multimédií. Absolventi mají také znalosti v oblasti studiové techniky, studiové praxe, ozvučování a technické realizace zvukových systémů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání v aplikačně zaměřeném oborovém studiu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných, souvisejících oblastech.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a úspěšné složení talentové přijímací zkoušky a písemné zkoušky z oblasti zvukové techniky.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UUM1Art of New Media - Art and Technology 1en4zimníPovinnýne
USP3Sound Recording Practice 1en4zimníPovinnýne
UVTMVideo Technology and Multimediaen5zimníPovinnýzá,zkne
USA1Auditory Analysis 1en4zimníVolitelný oborovýne
UFT1Film Making 1en4zimníVolitelný oborovýne
UIN1Instrumentation 1en4zimníVolitelný oborovýne
NDREDifferential equations in electrical engineeringen5zimníVolitelný mimooborovýzá,zkne
NTEOElectronic Circuits Theoryen7zimníVolitelný mimooborovýzá,zkne
NPSOProbability,statistics,operations researchen5zimníVolitelný mimooborovýzkne
XJA3Angličtina konverzacecs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
UKO1Creative Personality 1en4zimníVolitelný všeobecnýne
UTK1Fundamentals of Composition Theory 1en4zimníVolitelný všeobecnýne
UDH3History of Music in 18th and 19th Century 1en6zimníVolitelný všeobecnýne
UDV1History of Vocal Music 1en6zimníVolitelný všeobecnýne
UOH1Orchestal Play 1en2zimníVolitelný všeobecnýne
NPRIProject management of innovationen6zimníVolitelný všeobecnýzkne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UUM2Art of New Media - Art and Technology 2en5letníPovinnýzkne
NCSIDigital Signal Processingen6letníPovinnýzá,zkne
USP4Sound Recording Practice 2en4letníPovinnýne
NADPA/D and D/A Convertersen6letníVolitelný oborovýzá,zkne
USA2Auditory Analysis 2en5letníVolitelný oborovýklne
NNAVComputers and peripheral devicesen6letníVolitelný oborovýzá,zkne
UFT2Film Making 2en5letníVolitelný oborovýklne
UIN2Instrumentation 2en5letníVolitelný oborovýzkne
NMATMatrices and tensors calculusen5letníVolitelný mimooborovýzá,zkne
NMIAMicrocontrollers for Advanced Applicationsen6letníVolitelný mimooborovýzá,zkne
NMNMModern Numerical Methodsen5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
CSCPThe C++ Programming Languageen4letníVolitelný mimooborovýklne
JAH2Audiotechnika v angličtiněcs2letníVolitelný všeobecnýzkano
UKO2Creative Personality 2en4letníVolitelný všeobecnýne
UTK2Fundamentals of Composition Theory 2en5letníVolitelný všeobecnýzkne
UDH4History of Music in 18th and 19th Century 2en7letníVolitelný všeobecnýzkne
UDV2History of Vocal Music 2en0letníVolitelný všeobecný-ne
UOH2Orchestal Play 2en2letníVolitelný všeobecnýne
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
NJA3English Everyday Conversationen6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
NJA3English Everyday Conversationen6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
NEFEEnglish for Lifeen4celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UAZSAcoustics and Audio Systemsen6zimníPovinnýzá,zkne
UIE1Interactive Electronics in Practice 1en4zimníPovinnýne
UM2TSemestral Projecten2zimníPovinnýklne
UKM1Composition of Multimedia Works 1en4zimníVolitelný oborovýne
ZPOeDigital Audio Signal Processingen6zimníVolitelný oborovýzá,zkne
NSPRDigital Signal Processorsen6zimníVolitelný oborovýzá,zkne
UZI1Fundamentals of Interactive Computer Music 1en4zimníVolitelný oborovýne
UIN1Instrumentation 1en4zimníVolitelný oborovýne
NPPRComputer-supported solution of engineering problemsen6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkne
NDTVDigital Television and Radio Systemsen6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
NPSOProbability,statistics,operations researchen5zimníVolitelný mimooborovýzkne
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
UKO1Creative Personality 1en4zimníVolitelný všeobecnýne
UTK1Fundamentals of Composition Theory 1en4zimníVolitelný všeobecnýne
UDH3History of Music in 18th and 19th Century 1en6zimníVolitelný všeobecnýne
UDV1History of Vocal Music 1en6zimníVolitelný všeobecnýne
NPOMManagement Minimumen4zimníVolitelný všeobecnýne
UOH1Orchestal Play 1en2zimníVolitelný všeobecnýne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UXUPArt projecten5letníPovinnýklne
UMSTDiploma Thesisen20letníPovinnýne
UIE2Interactive Electronics in Practice 2en5letníPovinnýklne
UXMTProfessional Practiceen0letníPovinnýne
UKM2Composition of Multimedia Works 2en4letníVolitelný oborovýne
UZI2Fundamentals of Interactive Computer Music 2en5letníVolitelný oborovýklne
UIN2Instrumentation 2en5letníVolitelný oborovýzkne
NZPRSpeech processingen6letníVolitelný oborovýzá,zkne
NGMPGraphic and Multimedia Processorsen5letníVolitelný mimooborovýzá,zkne
NMATMatrices and tensors calculusen5letníVolitelný mimooborovýzá,zkne
NMNMModern Numerical Methodsen5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
NPZOPokročilé techniky zpracování obrazuen6letníVolitelný mimooborovýzá,zkne
CSCPThe C++ Programming Languageen4letníVolitelný mimooborovýklne
JAH2Audiotechnika v angličtiněcs2letníVolitelný všeobecnýzkano
UKO2Creative Personality 2en4letníVolitelný všeobecnýne
UTK2Fundamentals of Composition Theory 2en5letníVolitelný všeobecnýzkne
UDH4History of Music in 18th and 19th Century 2en7letníVolitelný všeobecnýzkne
UDV2History of Vocal Music 2en0letníVolitelný všeobecný-ne
UOH2Orchestal Play 2en2letníVolitelný všeobecnýne
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
NJA3English Everyday Conversationen6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
NJA3English Everyday Conversationen6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
NEFEEnglish for Lifeen4celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne