Detail oboru

Manažerská informatika

FPZkratka: BAK-MIn-KSAk. rok: 2017/2018

Program: Systémové inženýrství a informatika

Délka studia:

Akreditace od: Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem oboru je příprava odborníků v oblasti informačních systémů (IS) a informačních technologií (IT), jako podpůrných systémů řízení a organizace podniku. Vzhledem k zaměření Fakulty podnikatelské je směrován do segmentu malých a středních firem. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní odborná zkouška a obhajoba bakalářské práce. Úspěšným absolventům je udělen titul „bakalář“ (Bc.).

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti a dovednosti především v oblasti IS/IT, v disciplínách matematických a v oblasti ekonomiky a managementu. Nosnými předměty jsou ekonomie, podniková ekonomika, management, obchodní právo, základy informačních technologií, metody zpracování informací a aplikace matematických metod v ekonomice. Studium rozvíjí schopnost studentů tvůrčím způsobem přistupovat k návrhu a implementaci informačních systémů a řídících ekonomických systémů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění především jako pracovník podnikových útvarů IS/IT, jehož hlavním úkolem bude informační podpora rozhodnutí vrcholového managementu firmy, především analýza informačních toků nutných pro řízení firmy, návrh a implementace informačních systémů v ekonomické praxi. Rovněž se může uplatnit jako systémový integrátor nebo jako řídící pracovník útvarů IS/IT. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
Map_1KAlgoritmizacecs6zimníPovinnýzkano
MdfmKDatové a funkční modelovánícs5zimníPovinnýzkano
Mma1KMatematika 1cs5zimníPovinnýzkano
MtiKTeoretická informatikacs6zimníPovinnýzkano
MzaeKZáklady ekonomiecs6zimníPovinnýzkano
OA1ZKOdborná angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
OA2ZKOdborná angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
MpmzKPraktikum z matematiky pro informatiky 1cs3zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MkiKKomunikační infrastrukturacs4letníPovinnýzkano
MmanKManagementcs5letníPovinnýzkano
Mma2KMatematika 2cs5letníPovinnýzkano
MpmmuKPokročilé metody řešení manažerských úlohcs4letníPovinnýzkano
Mpt1KProgramovací technikycs5letníPovinnýzkano
uceKÚčetnictvícs6letníPovinnýzkano
OA2LKOdborná angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzkPV2ano
OA3KOdborná angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzkPV2ano
MpmlKPraktikum z matematiky pro informatiky 2cs3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MdbsKDatabázové systémycs6zimníPovinnýzkano
MepoKEkonomika podnikucs6zimníPovinnýzkano
Mma3KMatematika 3cs5zimníPovinnýzkano
MooppKObčanské, obchodní a pracovní právocs3zimníPovinnýzkano
MpsiKPočítačové sítěcs3zimníPovinnýzkano
MupisKÚčetní praktikum v informačním systémucs3zimníPovinnýklano
MfpmKFinanční a pojistná matematikacs4zimníPovinně volitelnýklPV3ano
MkibKKryptografiecs4zimníPovinně volitelnýklPV3ano
MvmKVýpočetní metodycs4zimníPovinně volitelnýklPV3ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MbistKBezpečnost IS/ITcs5letníPovinnýzkano
MkriKKritická infrastrukturacs6letníPovinnýzkano
MkvmKKvantitativní metodycs4letníPovinnýzkano
MmtzpmKMetodika tvorby závěrečných pracícs1letníPovinnýano
Msta1KStatistika 1cs6letníPovinnýzkano
MtodKTransfer technologií a ochrana duševního vlastnictvícs2letníPovinnýzkano
MzfKZáklady financovánícs4letníPovinnýzkano
MeoKElektronické obchodovánícs4letníPovinně volitelnýklPV4ano
MppteKPokročilé programovací technikycs4letníPovinně volitelnýklPV4ano
MtwsKTvorba WWW stránekcs4letníPovinně volitelnýklPV4ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
Mds_2KDatové skladycs4zimníPovinnýzkano
MmarKMarketingcs4zimníPovinnýzkano
MpinKPodniková infrastrukturacs5zimníPovinnýzkano
Mpr1KPraxecs4zimníPovinnýklano
MpdsKPředdiplomní seminářcs2zimníPovinnýano
MrpictKŘízení projektů ICTcs4zimníPovinnýzkano
Msta2KStatistika 2en4zimníPovinnýzkano
MadseKAdministrace databázového serverucs4zimníPovinně volitelnýklPV5ano
MpwpKPodnikové webové portálycs4zimníPovinně volitelnýklPV5ano
MppoKProgramování na platformách open-sourcecs4zimníPovinně volitelnýklPV5ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MdisKDiplomní seminářcs2letníPovinnýklano
MisrvKInformační systémy pro řízení výroby a logistikycs4letníPovinnýzkano
MisvsKInformační systémy ve veřejné správěcs4letníPovinnýzkano
MpisKPodnikové informační systémycs7letníPovinnýzkano
Mpr2KPraxecs8letníPovinnýklano
MrkKRozpočetnictví a kalkulacecs5letníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV5 1 MadseK, MpwpK, MppoK
PV3 1 MfpmK, MkibK, MvmK
PV4 1 MeoK, MppteK, MtwsK
PV1 1 OA1ZK, OA2ZK
PV2 1 OA2LK, OA3K