Detail oboru

Účetnictví a daně

FPZkratka: BAK-UAD-KSAk. rok: 2017/2018

Program: Ekonomika a management

Délka studia:

Akreditace od: 17.10.2012Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá praktické a vzájemně provázané odborné znalosti zejména v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných organizací, přímých a nepřímých daní, podnikového práva jako i všech oblastí, které jsou standardem pro ekonomické obory. Výuka je zaměřena především na získávání odborných znalostí a rozvíjení schopností jejich aplikace v praxi.

Klíčové výsledky učení

Znalosti a dovednosti absolventa jsou dány odborným zaměřením bakalářského studijního oboru, zejména pak jeho profilovými předměty. Jsou to předměty z oblasti ekonomie, účetnictví, daní, práva, ekonomiky a finančního řízení podniku, finančního trhu jakož i managementu a matematiky. Studium vychází z požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti účetnictví, daní a práva a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění ve funkcích účetních, podnikových ekonomů, či asistentů vrcholového managementu nebo obecně v oblasti poradenství. Rovněž se může ucházet o odbornou práci na finančních úřadech a dalších institucích soustavy státní správy. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
epKEkonomika podnikucs6zimníPovinnýzkano
ipeKInformatika pro ekonomycs5zimníPovinnýzkano
mak1KMakroekonomie 1cs7zimníPovinnýzkano
ma1KMatematika 1cs5zimníPovinnýzkano
UzpKZáklady právacs4zimníPovinnýzkano
HA1KZHospodářská angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
HA2KZHospodářská angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
pmzKPraktikum z matematiky 1cs3zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ma2KMatematika 2cs5letníPovinnýzkano
mik1KMikroekonomie 1cs7letníPovinnýzkano
uceKÚčetnictvícs6letníPovinnýzkano
UvfKVeřejné financecs6letníPovinnýzkano
UvpKVeřejné právocs3letníPovinnýzkano
HA2KLHospodářská angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzkPV2ano
HA3KLHospodářská angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzkPV2ano
pmlKPraktikum z matematiky 2cs3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
fpKFinance podnikucs6zimníPovinnýzkano
ftKFinanční trhycs5zimníPovinnýzkano
fuKFinanční účetnictvícs6zimníPovinnýzkano
UopKPrávo obchodních korporacícs4zimníPovinnýzkano
UzfoKZdanění fyzických osobcs6zimníPovinnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
fapKFinanční analýza a plánovánícs5letníPovinnýzkano
manKManagementcs7letníPovinnýzkano
statlKStatistikacs5letníPovinnýzkano
UusvsKÚčetnictví subjektů veřejného sektorucs6letníPovinnýzkano
UzpoKZdanění právnických osobcs6letníPovinnýzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UdrsoKDaňové řízení a soudní ochranacs4zimníPovinnýzkano
UdphKDaň z přidané hodnotycs6zimníPovinnýzkano
MTZPKMetodika tvorby závěrečných pracícs1zimníPovinnýano
UnuKNákladové účetnictvícs5zimníPovinnýzkano
UopxKOdborná praxecs7zimníPovinnýano
UpdsKPředdiplomní seminářcs2zimníPovinnýano
UupcKÚčetnictví na PCcs3zimníPovinnýano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
UadsKAplikace daňové soustavycs4letníPovinnýklano
UbpsKBankovní produkty a službycs5letníPovinnýzkano
UdsKDiplomní seminářcs5letníPovinnýklano
UmcKManagerial Communicationen6letníPovinnýzkano
UmarKMarketingcs6letníPovinnýzkano
UmzpKMezinárodní zdanění příjmůcs4letníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV1 1 HA1KZ, HA2KZ
PV2 1 HA2KL, HA3KL