Detail oboru

Matematické metody v ekonomice

FPZkratka: BAK-MMEAk. rok: 2017/2018

Program: Kvantitativní metody v ekonomice

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 17.10.2011Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Obor nabízí studium cíleně vybraných matematických předmětů, které se v současné době využívají v náročnějších ekonomických analýzách a při ekonomickém rozhodování, všech předmětů tvořících standardní základ ekonomicky zaměřeného studia a odpovídajícího spektra s tím souvisejících předmětů informatiky.

Klíčové výsledky učení

Profesionální dovednosti absolventa oboru vycházejí z dostatečně hlubokých znalostí ekonomické teorie podporovaných kvalitním matematickým vzděláním a vědomostmi z informatiky. Absolvent disponuje schopností tyto dovednosti rozvíjet v trendech dalšího rozvoje ekonomických disciplín a je vybaven bohatými znalostmi pro efektivní řešení nových nestandardních úloh při ekonomických analýzách a ekonomickém rozhodování na pokročilé úrovni.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění ve výrobních podnicích a firmách, bankovním sektoru, pojišťovnictví a dalších organizacích jako specialista pro řešení ekonomických a analytických úloh matematickými metodami s využitím moderní výpočetní techniky. Absolvent získá dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
Vep1PEkonomika podnikucs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
HA1PHospodářská angličtina 1en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
VinfPInformatikacs4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
VlaPLineární algebracs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
Vma1PMatematická analýza 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 39ano
VskmPSociálně-psychologické kompetence manažeracs3Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
VusPÚvod do studiacs2PovinnýP - 13ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3VolitelnýklC1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HA2PHospodářská angličtina 2en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
Vmak1PMakroekonomie 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
Vma2PMatematická analýza 2cs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 39ano
VoaPObecná algebracs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
VucePÚčetnictvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
VvfPVeřejné financecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3VolitelnýklC1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VapPAlgoritmizace a programovací technikycs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
Vma3PMatematická analýza 3cs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
Vmik1PMikroekonomie 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
Vnm1PNumerické metody 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
Vps1PPravděpodobnost a statistika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
VsopPSpolečenský styk a rétorikacs3Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 13PV1ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
FJ1AFrancouzský jazyk A2 - 1fr2VolitelnýCj - 26ano
IJ1AItalský jazyk A2 - 1it2VolitelnýCj - 26ano
NOP1Němčina pro obchodní praxi 1de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ1BNěmecký jazyk B1 - 1de3VolitelnýklCj - 26ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
RJ1ARuský jazyk A2 - 1ru2VolitelnýCj - 26ano
SJ1AŠpanělský jazyk A2 - 1es2VolitelnýCj - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VfpmPFinanční a pojistná matematikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
VmanPManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
VmePMatematická ekonomiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
Vps2PPravděpodobnost a statistika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
VtaPTvorba aplikací v MS Excelcs4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
VpisPPodnikové informační systémycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV2ano
VzpPZáklady práva cs4Povinně volitelnýzkP - 26PV2ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
FJ2AFrancouzský jazyk A2 - 2fr4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
IJ2AItalský jazyk A2 - 2it4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
NOP2Němčina pro obchodní praxi 2de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ2BNěmecký jazyk B1 - 2de3VolitelnýklCj - 26ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
RJ2ARuský jazyk A2 - 2ru4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
TpazPSpecializace: Pohybové aktivity při zdravotních omezeníchcs0Volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
TpasPSpecializace: Pohybové aktivity seniorůcs0Volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
TpavPSpecializace: Pohybové aktivity ve volném časecs0Volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
SJ2AŠpanělský jazyk A2 - 2es4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VfpcPFinancování podnikových činnostícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
VmdmPMetody diskrétní matematikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
VpdrPParciální diferenciální rovnicecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
VpdsPPředdiplomní seminářcs4PovinnýVB - 26ano
VuthPÚvod do teorie hercs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
VftPFinanční trhycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV3ano
VmarPMarketingcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV3ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
TsaPPraxe: Sportovní akcecs0Volitelnýkl - 120ano
TvrszPPraxe: Vedení a řízení sportovního zařízenícs0Volitelnýkl - 120ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VdsPDiplomní seminářcs6PovinnýklSD - 40ano
VekoPEkonometriecs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
Vnm2PNumerické metody 2cs6PovinnýklP - 20 / C1 - 20ano
Vo1POptimalizace 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
VsiPSystémová integracecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV3 1 VftP, VmarP
PV4 1
PV1 1 VsopP
PV2 1 VpisP, VzpP