Detail oboru

Matematické metody v ekonomice

FPZkratka: BAK-MMEAk. rok: 2017/2018

Program: Kvantitativní metody v ekonomice

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 17.10.2011Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Obor nabízí studium cíleně vybraných matematických předmětů, které se v současné době využívají v náročnějších ekonomických analýzách a při ekonomickém rozhodování, všech předmětů tvořících standardní základ ekonomicky zaměřeného studia a odpovídajícího spektra s tím souvisejících předmětů informatiky.

Klíčové výsledky učení

Profesionální dovednosti absolventa oboru vycházejí z dostatečně hlubokých znalostí ekonomické teorie podporovaných kvalitním matematickým vzděláním a vědomostmi z informatiky. Absolvent disponuje schopností tyto dovednosti rozvíjet v trendech dalšího rozvoje ekonomických disciplín a je vybaven bohatými znalostmi pro efektivní řešení nových nestandardních úloh při ekonomických analýzách a ekonomickém rozhodování na pokročilé úrovni.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění ve výrobních podnicích a firmách, bankovním sektoru, pojišťovnictví a dalších organizacích jako specialista pro řešení ekonomických a analytických úloh matematickými metodami s využitím moderní výpočetní techniky. Absolvent získá dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
Vep1PEkonomika podnikucs6zimníPovinnýzá,zkano
HA1PHospodářská angličtina 1en3zimníPovinnýzá,zkano
VinfPInformatikacs4zimníPovinnýzá,zkano
VlaPLineární algebracs6zimníPovinnýzá,zkano
Vma1PMatematická analýza 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
VskmPSociálně-psychologické kompetence manažeracs3zimníPovinnýzá,zkano
VusPÚvod do studiacs2zimníPovinnýano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3zimníVolitelnýklano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HA2PHospodářská angličtina 2en3letníPovinnýzá,zkano
Vmak1PMakroekonomie 1cs5letníPovinnýzá,zkano
Vma2PMatematická analýza 2cs7letníPovinnýzá,zkano
VoaPObecná algebracs5letníPovinnýzá,zkano
VucePÚčetnictvícs5letníPovinnýzá,zkano
VvfPVeřejné financecs4letníPovinnýzá,zkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3letníVolitelnýklano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VapPAlgoritmizace a programovací technikycs6zimníPovinnýzá,zkano
Vma3PMatematická analýza 3cs6zimníPovinnýzá,zkano
Vmik1PMikroekonomie 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
Vnm1PNumerické metody 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
Vps1PPravděpodobnost a statistika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
VsopPSpolečenský styk a rétorikacs3zimníPovinně volitelnýPV1ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3zimníVolitelnýzá,zkano
FJ1AFrancouzský jazyk A2 - 1fr2zimníVolitelnýano
IJ1AItalský jazyk A2 - 1it2zimníVolitelnýano
NOP1Němčina pro obchodní praxi 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1BNěmecký jazyk B1 - 1de3zimníVolitelnýklano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
RJ1ARuský jazyk A2 - 1ru2zimníVolitelnýano
SJ1AŠpanělský jazyk A2 - 1es2zimníVolitelnýano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VfpmPFinanční a pojistná matematikacs6letníPovinnýzá,zkano
VmanPManagementcs5letníPovinnýzá,zkano
VmePMatematická ekonomiecs6letníPovinnýzá,zkano
Vps2PPravděpodobnost a statistika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
VtaPTvorba aplikací v MS Excelcs4letníPovinnýzá,zkano
VpisPPodnikové informační systémycs4letníPovinně volitelnýzá,zkPV2ano
VzpPZáklady práva cs4letníPovinně volitelnýzkPV2ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3letníVolitelnýzá,zkano
FJ2AFrancouzský jazyk A2 - 2fr4letníVolitelnýzá,zkano
IJ2AItalský jazyk A2 - 2it4letníVolitelnýzá,zkano
NOP2Němčina pro obchodní praxi 2de3letníVolitelnýklano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3letníVolitelnýklano
NJ2BNěmecký jazyk B1 - 2de3letníVolitelnýklano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
RJ2ARuský jazyk A2 - 2ru4letníVolitelnýzá,zkano
TpazPSpecializace: Pohybové aktivity při zdravotních omezeníchcs0letníVolitelnýzá,zkano
TpasPSpecializace: Pohybové aktivity seniorůcs0letníVolitelnýzá,zkano
TpavPSpecializace: Pohybové aktivity ve volném časecs0letníVolitelnýzá,zkano
SJ2AŠpanělský jazyk A2 - 2es4letníVolitelnýzá,zkano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VfpcPFinancování podnikových činnostícs5zimníPovinnýzá,zkano
VmdmPMetody diskrétní matematikycs5zimníPovinnýzá,zkano
VpdrPParciální diferenciální rovnicecs5zimníPovinnýzá,zkano
VpdsPPředdiplomní seminářcs4zimníPovinnýano
VuthPÚvod do teorie hercs6zimníPovinnýzá,zkano
VftPFinanční trhycs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPV3ano
VmarPMarketingcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPV3ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
TsaPPraxe: Sportovní akcecs0zimníVolitelnýklano
TvrszPPraxe: Vedení a řízení sportovního zařízenícs0zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VdsPDiplomní seminářcs6letníPovinnýklano
VekoPEkonometriecs7letníPovinnýzá,zkano
Vnm2PNumerické metody 2cs6letníPovinnýklano
Vo1POptimalizace 1cs5letníPovinnýzá,zkano
VsiPSystémová integracecs6letníPovinnýzá,zkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV3 1 VftP, VmarP
PV4 1
PV1 1 VsopP
PV2 1 VpisP, VzpP