Detail oboru

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2017/2018

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 4 roky

Profil

Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.

Profesní profil absolventů s příklady

Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.

Vstupní požadavky

Řádné ukončení magisterského studia v oboru architektura a příbuzných oborů na
vysokých školách v ČR a na školách architektury v zahraničí.
Úspěšné absolvování přijímacího řízení, ve kterém uchazeč prokazuje zájem i odborné předpoklady pro vědeckou práci.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Architektonický jazyk

  Práce se zabývá architektonickým jazykem - tvaroslovím. Fenomén bude diskutován z uměleckého, technologického, historiografického, sociologického a psychologického stanoviska, s oporou v aktuální teorii oboru.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 2. Kritické zhodnocení konceptuálního přístupu v architektonické tvorbě

  Studium architektonické tvorby současných konceptuálních tvůrců a objasnění rozdílů mezi záměrem a výslednou realizací na konkrétních architektonických dílech. Komparativní analýza konceptuální výchovy u vybraných škol architektury v ČR a v zahraničí a její kritické zhodnocení.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

 3. Limity užití hliněného materiálu v současné výstavbě

  Hliněný materiál představuje přírodní stavivo známé po staletí, jehož teoretická základna se teprve buduje. Je známo jeho příznivé působení na zdraví člověka i jeho vysoká trvanlivost (stávající hliněné stavby mají stáří 100–300 let). Jakým způsobem lze tento materiál používat při návrhu staveb, když jeho vlastnosti teprve procházejí exaktním prověřováním? Jaké jsou limity pro jeho využití v dnešních stavbách?

  Školitel: Žabičková Ivana, doc. Ing., CSc.

 4. Limity užití hliněného materiálu v současné výstavbě

  Hliněný materiál představuje přírodní stavivo známé po staletí, jehož teoretická základna se teprve buduje. Je známo jeho příznivé působení na zdraví člověka i jeho vysoká trvanlivost (stávající hliněné stavby mají stáří 100–300 let). Jakým způsobem lze tento materiál používat při návrhu staveb, když jeho vlastnosti teprve procházejí exaktním prověřováním? Jaké jsou limity pro jeho využití v dnešních stavbách?

  Školitel: Žabičková Ivana, doc. Ing., CSc.

 5. Panská sídla jižní Moravy - potenciál a limity využití

  Cílem práce je systémové utřídění a vyhodnocení současné struktury panských sídel v definovaném prostoru (jižní Morava), posouzení jejich nynějšího stavu z nejrůznějších úhlů pohledu s důrazem na možnosti jejich budoucího využití.

  Školitel: Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.

 6. Proměny bydlení

  Radikální vývoj technologie a společenského života během posledního století zapříčinil změny typologie a forem individuálního a komunálního bydlení. Tento fenomén by měl být analyzován na „case studies“ nebo komplexním pohledem.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.

 7. Tradicionalismus v architektuře 19., 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami v architektuře od 19. století do současnosti. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 8. Tradicionalismus v architektuře 19., 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami v architektuře od 19. století do současnosti. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D01Základy vědecké práce Ics0zimníPovinnýzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_ZSano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýzk1rocnik_ZSano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_ZSano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0zimníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_ZSano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D03Teorie architekturycs0letníPovinnýdrzkano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0letníPovinnýdrzkano
D011Základy vědecké práce IIcs0letníPovinnýdrzkano
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DA10Pokročilé metody digitálního modelovánícs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DU2Strategie rozvoje územního plánovánícs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0zimníPovinnýzkano
DU8Geografické informační systémycs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DA11Krajinářská architekturacs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýzkano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA11Krajinářská architekturacs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA10Pokročilé metody digitálního modelovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU2Strategie rozvoje územního plánovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýdrzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0zimníPovinnýSZZano