Detail oboru

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 4 roky

Profil oboru

Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.

Profesní profil absolventů s příklady

Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.

Vstupní požadavky

Řádné ukončení magisterského studia v oboru architektura a příbuzných oborů na
vysokých školách v ČR a na školách architektury v zahraničí.
Úspěšné absolvování přijímacího řízení, ve kterém uchazeč prokazuje zájem i odborné předpoklady pro vědeckou práci.

Garant oboru

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Architektonický jazyk

  Práce se zabývá architektonickým jazykem - tvaroslovím. Fenomén bude diskutován z uměleckého, technologického, historiografického, sociologického a psychologického stanoviska, s oporou v aktuální teorii oboru.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 2. Panská sídla jižní Moravy - potenciál a limity využití

  Cílem práce je systémové utřídění a vyhodnocení současné struktury panských sídel v definovaném prostoru (jižní Morava), posouzení jejich nynějšího stavu z nejrůznějších úhlů pohledu s důrazem na možnosti jejich budoucího využití.

  Školitel: Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.

 3. Proměny bydlení

  Radikální vývoj technologie a společenského života během posledního století zapříčinil změny typologie a forem individuálního a komunálního bydlení. Tento fenomén by měl být analyzován na „case studies“ nebo komplexním pohledem.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.

 4. Proměny bydlení

  Radikální vývoj technologie a společenského života během posledního století zapříčinil změny typologie a forem individuálního a komunálního bydlení. Tento fenomén by měl být analyzován na „case studies“ nebo komplexním pohledem.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.

 5. Průmyslová historie měst

  Vnímání a přístupy k průmyslovému dědictví na příkladech průmyslových center u nás i v zahraničí.

  Školitel: Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.

 6. Tradicionalismus v architektuře 19., 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami v architektuře od 19. století do současnosti. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D01Základy vědecké práce Ics0zimníPovinnýzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýzk1ano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýzk1ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýzk1ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0zimníPovinně volitelnýzk1ano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D03Teorie architekturycs0letníPovinnýzkano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0letníPovinnýzkano
D011Základy vědecké práce IIcs0letníPovinnýzkano
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýzk2ano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýzk2ano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýzk2ano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýzk2ano
DA10Pokročilé metody digitálního modelovánícs0letníPovinně volitelnýzk2ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýzk2ano
DU2Strategie rozvoje územního plánovánícs0letníPovinně volitelnýzk2ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýzk2ano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0zimníPovinnýzkano
DU8Geografické informační systémycs0zimníPovinně volitelnýzkano
DA11Krajinářská architekturacs0zimníPovinně volitelnýzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýzkano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýzkano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýzkano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýzkano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýzkano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýzkano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýzkano
DA11Krajinářská architekturacs0letníPovinně volitelnýzkano
DA10Pokročilé metody digitálního modelovánícs0letníPovinně volitelnýzkano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýzkano
DU2Strategie rozvoje územního plánovánícs0letníPovinně volitelnýzkano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýzkano
3. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0letníPovinnýSZZano