Detail předmětu

Oborový ateliér I - Papír a kniha - zimní

FaVU-B1PK-ZAk. rok: 2010/2011

Papír a kniha jsou v posledním čtvrtstoletí nově nahlíženy jako samostatné umělecké kategorie (Paper Art, Book Art, resp. Artists Books). Novodobě se hovoří o autorských papírech a autorských knihách. Ateliér papír a kniha v mém pojetí je interdisciplinární vysokoškolskou (tedy akademickou) platformou pro ty, kteří se zajímají o přesahy řemesla v umění.

Výsledky učení předmětu

Znalost základních ateliérových technologií.

Prerekvizity

Prerekvizitou jsou umělecké a teoretické schopnosti, prokázané při přijímací zkoušce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Klauzurní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Iniciační téma: Kniha o … / Kniha s …
Individuální témata: studenti si sami vyberou nejméně tři zadání z témat minulých ročníků
Technologické aspekty:
- řešení dílčích zadání má přímou souvislost s výukou předmětu Papír a kniha - Technologie I.
- seznámení se s knihařskými materiály (tvorba vlastních vzorníků)

Cíl

Ideálem uplatnění absolventa by měla být vlastní volná umělecká tvorba, resp. vybudování svébytného ateliéru. Tento ideál jako cíl mají snad všechny obory studované na uměleckých vysokých školách, avšak praktické uplatnění absolventa je vždy závislé na celé řadě faktorů, zejména na jeho materiálním zázemí. Velmi mnoho vysokoškolsky aprobovaných výtvarných umělců ve světě, pokud se živí výtvarným uměním, tak tím, že ho učí. Vedle této možnosti se může absolvent Ateliéru papír a kniha navíc uplatnit i v "užitkové sféře" (jako "exkluzivní knihvazač, resp. umělecký knihař" se zaměřením na komplexní řešení zakázek speciálních edicí, bibliofilií, příležitostných kazet ap., a také jako úpravce knih v DTP studiích nebo tiskárnách). Rozdělení studia na bakalářské a magisterské vnímám "graduačně" s tím, že cílem vážně zaujatého studenta bude získat maximum poznatků a zkušeností, které mu přinese (nadstavbové) magisterské studium. Jako bakaláři nemusí však absolvovat jen ti, kteří nemají "vyšší cíle", ale i mimořádní nadaní studenti, pokud pocítí, že "už umí vše", resp. formou stáží či volbou volitelných předmětů "stihnou" v kratším čase vše co potřebují.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor APK , 1. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

81 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

324 hod., povinná

Vyučující / Lektor