Detail předmětu

Angličtina pro středně pokročilé II

FA-BA4Ak. rok: 2020/2021

Student se naučí: obecně porozumět informacím o známých tématech, se kterými se setkává např. v práci, ve škole, ve volném čase apod.; používat angličtinu k úspěšné komunikaci ve většině situací, se kterými se setká během cestování v cizině; vytvořit jednoduchý souvislý text; popsat zážitky, události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska; úspěšně zpracovat gram. cvičení na středně pokroč. úrovni.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student si osvojí a zdokonalí znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby na středně pokročilé úrovni a prohloubí své dovednosti v
oblasti čtení, psaní, poslechu a konverzace, jež jsou požadovány u zkoušky BY51 Angličtina pro středně pokročilé.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni: používat min. a přít. čas v běžné komunikaci; používat bud. čas pro předvídání situací a plánování; používat předpřít. čas; srovnávat věci pomocí přídavných jmen; používat modální slovesa k vyjádření povolení a povinnosti; používat zákl. podmínkové věty; používat jednoduché pasivní tvary; diskutovat o vztazích, rodině, bydlení, denních činnostech, jídle, vzdělání a práci; tvořit otázky; zvládnout komunikaci v obchodě, restauraci a při cestování v cizině

Doporučená nebo povinná literatura

Oxenden, C., Latham-Koenig, C. New English File Intermediate. OUP, 2006. (EN)
aktuální literatura a texty související s tématem

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

cvičení jazykové

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na úrovni B4 se uděluje za docházku a aktivní účast v hodině, eventuálně po úspěšném absolvování zápočtového testu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. 4A first conditional and future time clausus + education
2. 4B second conditional + houses and furniture
3. 5C gerunds and infinitives + work
4. 5C gerunds and infinitives + work
5. 6A reported speech (statements and questions) + shopping
6. 6A reported speech (commands and orders)
7. 6a reported speech - revision
8. 6B passive + film and cinema
9. 6B passive + film and cinema
10. 6C relative clausus + what people do
11. příprava na zkoušku BY51
12. příprava na zkoušku BY51
13. příprava na zkoušku BY51

Cíl

Cílem tohoto kurzu je pomoci studentům v přípravě ke zkoušce BY51, která hodnotí, zda studenti magisterského studia dosáhli úrovně B1 na stupnici CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) stanovené institucí Council of Europe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka předmětu probíhá po dobu jednoho semestru v rozsahu 2 hodiny týdně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor