Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé

FA-BA2Ak. rok: 2020/2021

Mluvnice: kondicionály, modální slovesa, trné rody, opakování časů. Slovní zásoba dle učebnice

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost prvního a druhého kondicionálu, modálních a frázových sloves, slovesných vzorců, trpného rodu a slovní zásoby mírně pokročilých.

Prerekvizity

základní slovní zásoba, přítomný/minulý/budoucí/předpřítomný čas, vazba "There is/are", nepravidelná slovesa

Doporučená nebo povinná literatura

Clive Oxenden: New English File Pre-Intermediate, Oxford University Press , 2005 (EN)
aktuální literatura a texty související s tématem

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

cvičení jazykové

Způsob a kritéria hodnocení

student získá zápočet za docházku, při nesplnění docházky student získá zápočet úspěšným absolvováním testu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Lekce 5A použití infinitivu, tvary sloves
2. Lekce 5B slovesa+ing
3. Lekce 5C have to, don´t have to, must, mustn´t; příslovce
4. Lekce 6A první podmínkové věty; slovesa
5. Lekce 6B druhé podmínkové věty; zvířata
6. Lekce 6D should/ shouldn´t ; get
7. Lekce 7A předpřítomný čas, for/since; vyjádření strachu, obav
8. Lekce 7B předpřítomný čas x minulý čas; životopis
9. Lekce 7C used to; vzdělávání
10. Lekce 7D trpný rod; slovesa
11. Lekce 8A something, anything, nothing; přídavná jména končící na ed/ing
12. Lekce 8B vyjádření množství; zdraví a životní styl
13. Lekce 8C slovosled a frázová slovesa (zápočtový test)

Cíl

student se naučí používat jazyk k základní společenské konverzaci, dosáhne úrovně A2 (CEFR)

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

výuka předmětu probíhá jeden semestr 2 hodiny týdně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor