Detail předmětu

Oborový ateliér II - Grafický design 2 - zimní

FaVU-B2PK-ZAk. rok: 2018/2019

Studenti se učí zákonitostem spolupráce v týmu a pochopení týmových rolí.

Osou výuky ve všech ročnících studia je ateliérový statement:

* V AGD2 budete každou středu povzbuzováni a vedeni k hledání vlastního způsobu práce.
* V AGD2 se soustředíme na objasnění role grafických designérů dneška.
* V AGD2 nepřinášíme jednoznačný návod jak na to.
* V AGD2 budete analyzovat zadání, zaujímat k nim postoj a nalézat řešení.
* V AGD2 zažijete tlak jednodenních úkolů i nadšení z dokončeného dlouhodobého projektu.
* V AGD2 pracujeme s domácími i zahraničními lektory a zahraničními stážisty.
* V AGD2 jsme více moderátory než učiteli.

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí pracovní postupy v týmových projektech.

Prerekvizity

Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného druhého semestru studia.

Doporučená nebo povinná literatura

PROTO Grafický design a současné umění Petr Bosák, Robert Jansa Quick brown fox jumps over the lazy dog, UMPRUM, tranzit.cz http://www.quickbrownfoxjumpsoverthelazydog.com/ (CS)
GRAPHIC graphic magazine propaganda http://graphicmag.kr/index.php?/info3/buy-current-back-issues/ (EN)
Jak vést svůj tým František Bělohlávek 1. vyd. Praha: Grada, 2008 (CS)
PROTO Grafický design a současné umění Petr Bosák, Robert Jansa Quick brown fox jumps over the lazy dog, UMPRUM, tranzit.cz http://www.quickbrownfoxjumpsoverthelazydog.com/ (CS)
Typografický manuál (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška. Podmínkou udělení zápočtu je prezentace a odevzdání všech semestrálních projektů. Ateliérová zkouška hodnotí zadaný úkol a práci a aktivitu během celého semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vedoucí určuje semestrální (případně ročníkové) téma.
2. Zadané úkoly reflektují semestrální (případně ročníkové) téma.
3. Přednáška/workshop externího lektora na semestrální (případně ročníkové) téma.
4. Kolektivní příprava ateliérové prezentace na Den otevřených dveří FAVU.
5. Prezentace vybrané semestrální práce před komisí, hodnocení.
6. Výstava vybraných semestrálních prací v rámci celoškolní akce Enter FAVU.

Cíl

Správné nastavení a chápání pracovních postupů v týmových projektech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná (maximálně 2 absence za semestr).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AGD2 , 2. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning