Detail předmětu

Oborový ateliér I - Grafický design 1 - zimní

FaVU-B1GD-ZAk. rok: 2018/2019

Student prochází úvodem do studia. Vstřebává různé studijní metody. Učí se efektivně hledat informace potřebné k vlastnímu rozvoji na vysoké škole. Řeší identické zadání jako ostatní ročníky. Snaží se pochopit proces a výsledky práce ostatních kolegů v ateliéru. Porovnává svá řešení v kontrastu s vyššími ročníky a analyzuje rozdíly.

Východiskem pro anotaci předmětu je koncept ateliéru grafického designu 1, který je prostorem, monitorem, konektorem současného grafického designu. Koncept je platný skrze všechny ročníky i stupně studia.

Prostor
1. Ateliér je společným prostorem pro experiment, nadšení, sebereflexi.
2. Ateliér je veden aktivními designéry, kteří působí v kontextu současné scény grafického designu.
3. Vztah studenta a pedagoga je založený na bázi rovnocennosti, otevřenosti diskuze a nekonfliktnosti, aktivním předávání informací a rozvíjení myšlenek.
4. Student je osobitý jedinec se schopností definovat sebe a svou práci. Podpora verbálního a písemného projevu studenta a jeho sebe prezentace.
5. Hrdost na akademický prostor. Zodpovědnost za vlastní práci.

Monitor
1. Student aktivně analyzuje zadání, zkoumá adekvátní formy a využití různých médií, definuje
koncept a hranice své práce. Zajímá nás především samotný proces kritického pohledu na zadání a jeho důkladná dokumentace.
2. Konání pravidelných ateliérových diskuzí a konzultací zaměřených nejen na ateliérová témata. Pravidelná účast odborné veřejnosti.
3. Ateliérový tým komunikuje a spolupracuje nejen interně, ale také externě. Designér funguje jako rozcestník. Zkoumá přesahy grafického designu a vizuální komunikace směrem k humanitním a dalším vědním oborům.
4. Pedagog předává maximum svých znalostí a podněcuje studenta i sebe k dalšímu sebevzdělávání.

Konektor
1. Spolupráce s dalšími českými i zahraničními akademickými prostory (ateliéry).
2. Efektivní využívání vzdělávacích nabídek nejen v rámci FAVU – mezioborové přednášky,
workshopy, odborné konference, tematické exkurze, nezávislé kulturní projekty apod.
3. Vlastní aktivizace a vytváření prostoru pro prezentace v rámci ateliéru i mimo něj – pořádání výstav a dalších tvůrčích projektů.
4. Publikování prací studentů a další pomoc při jejich prezentaci.
5. Podpora zahraničních studijních i pracovních stáží a výměn studentů s cílem zvýšit jazykové znalosti, získat nové informace a inspiraci.
6. Zapojení studentů do aktivit pedagogů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Profesionální grafický designér schopný kreativně a samostatně přistupovat k různým typům zadání.

Prerekvizity

Prerekvizitou jsou umělecké a teoretické schopnosti prokázané při přijímací zkoušce.

Doporučená nebo povinná literatura

MENHART, Oldřich. Tvorba typografického písma: pomocná kniha pro školy grafické a pro průmyslové školy výtvarného směru. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958.
MUZIKA, František. Krásné písmo ve vývoji latinky 1. Praha, 1958.
MUZIKA, František. Krásné písmo ve vývoji latinky 2. Praha, 1963.
JONG, edited by Cees W. de a with texts by Jan Tholenaar and Cees W. de JONG. Type: a visual history of typefaces and graphic styles. [New ed.]. Koln, [Germany]: Taschen GmbH, 2013. ISBN 3836544806.
BILAK, Peter. Typeface as program: applied research and development in typography. Lausanne: ECAL/University of art and design, 2009, 180 s. ISBN 978-3-03764-072-2.
KLANTEN, Robert. Type-one: discipline and progress in typography. Berlin: Die Gestalten, 2004, 208 s. ISBN 3899550560.
MÜLLER-BROCKMANN, Josef. Grid systems in graphic design: a visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers = Rastersysteme für die visuelle Gestaltung : ein Handbuch für Grafiker, Typographen und Ausstellungsgestalter. 8th ed. Zürich: Niggli, 2012, 176 s. ISBN 978-3-7212-0145-1.
BAUER, Erwin K a Dieter MAYER. Orientation & Identity: portraits of international way finding systems = Porträts internationaler Leitsysteme. New York: Springer, 2009, 480 p. ISBN 3211791892.
KLANTEN, Robert a Sven EHMANN. Turning Pages: editorial design for print media ; magazines, books, newspapers. 2. print. Berlin: Gestalten, 2010, 271 s. ISBN 978-3-89955-314-7.
KLANTEN, Robert a Anna SINOFZIK. Introducing: culture identities: design for museums, theaters, and cultural institutions. Berlin: Gestalten, 2013, 256 p. ISBN 3899554744.
EDITED BY DANIEL VAN DER VELDEN, Vinca Kruk. Metahaven: uncorporate identity. Baden: Lars Müller, 2009. ISBN 3037781696.
RENDGEN, Sandra. Information graphics. Köln: Taschen, 2012, 480 p. ISBN 9783836528795.
Data flow: visualising information in graphic design. Berlin: Gestalten, 2008, 255 s. ISBN 978-3-89955-217-1.
LUPTON, edited by Andrew Blauvelt and Ellen a texts by Åbäke .. [et]. AL]. Graphic design: now in production. 1st ed. Minneapolis, MN: Walker Art Center, 2011. ISBN 0935640983.
HOFMANN, Armin a D [ENGLISH VERSION. Graphic design manual: principles and practices. New York: Van Nostrand Reinhold, 1965. ISBN 9780442234690.
FRANCHI, Francesco, Robert KLANTEN a Sven EHMANN. Designing news: changing the world of editorial design and information graphics. 239 pages. ISBN 389955468x.
EDITED BY ROBERT KLANTEN, Adeline Mollard a interviews PREFACE. Behind the zines: self-publishing culture. Berlin: Die Gestalten Verlag, 2011. ISBN 9783899553369.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k zápočtu: splnění semestrálních úkolů, pravidelné konzultace, pravidelná docházka (max. 2 absence)
Požadavky ke zkoušce: splněný ateliérový úkol

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Široké spektrum semestrálních úkolů napříč oborem grafického designu.

Cíl

Posílit schopnost studenta definovat sebe a svou práci v kontextu grafického designu, aktivně analyzovat formy a média grafického designu. Podpořit koncepční myšlení a zkoumání přesahů grafického designu a vizuální komunikace směrem k humanitním a dalším vědním oborům. Student se učí spolupracovat v týmu a hledá vhodné formy komunikace s rozdílnými spolupracovníky i klienty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AGD1 , 1. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor