Detail předmětu

Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy

FAST-DY02PovinnýDoktorský (třetí cyklus)Ak. rok: 2017/2018Letní semestr1. ročník1  kredit

6tihodinová konzultační výuka doktorandů jako příprava ke zkoušce z cizího jazyka v rámci DSP.

Výsledky učení předmětu

Znalost určitého rozsahu odborné terminologie příslušného oboru a gramatických prvků typických pro odborný jazykový styl.

Způsob realizace výuky

20 % kontaktní výuka, 80 % distančně

Prerekvizity

Úroveň B1 v obecné angličtině.

Doporučená nebo povinná literatura

odborná cizojazyčná publikace vybraná doktorandem a odsouhlasená školitelem pro cizí jazyk.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si slovní zásoby daného oboru a základních zákonitostí odborného překladu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor