Detail předmětu

Plánování experimentu

FSI-9PLEAk. rok: 2017/2018Letní semestr2  kredity

Úvod. Strategie plánování experimentu. Interakce. Dvoufaktorový model. Ortogonální plán experimentu. Rotabilní plán experimentu. Centrálně kompoziční plán experimentu.

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

Jarošová, E.:: Navrhování experimentů.. EO VŠE. Praha, 1998.
Montgomery, D.C.:: Design and Analysis of Experiments.. John Wiley & Sons. New Zork, 1991.
Felix, M.; Bláha, K.:_: Matematickostatistické metody v chemickém průmyslu.. SNTL. Praha, 1962.
Himmelblau, D.M.:: Process Analysis by Statistical Methods.. John Wiley & Sohns. New York, 1969.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními postupy, jež se používají
při efektivním experimentování. Úkolem kurzu je ukázat, že nestačí provést
nějaký experiment, ale že je nanejvýš nutné se po analýze výsledků zabývat
též vhodností modelu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod.
2. Strategie plánování experimentu.
3. Interakce.
4. Dvoufaktorový model.
5. Ortogonální plán experimentu.
6. Rotabilní plán experimentu.
7. Tří a vícefaktorový plán
8. Plný faktorový experiment
9. Zkrácený faktorový experiment
10. Centrálně kompoziční plán experimentu.