Detail předmětu

Matematika II

FSI-9MA2Ak. rok: 2017/2018Celoroční semestr2  kredity

Grafická analýza. Stratifikace dat. Grafy mnohorozměrných veličin. Analýza rozptylu. Model s pevnými a náhodnými efekty. Jednoduché třídění. Dvojné třídění. Interakce.

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

D. C. Montgomery: Design of experiments, John Wiley & Sons, NY 1991

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Grafická analýza
2. Stratifikace dat.
3. Grafy mnohorozměrných veličin.
4. Analýza rozptylu.
5. Model s pevnými a náhodnými efekty.
6. Jednoduché třídění.
7. Dvojné třídění.
8. Interakce.
9. Tukeyova metoda.
10. Scheffeho metoda.