Detail předmětu

Aplikované inženýrství

FSI-0AIVolitelný (nepovinný)Magisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1. ročník2  kredity

Studenti se seznámí se základními principy vývoje produktu v průmyslové praxi se všemi souvisejícími aspekty. Tímto zísakjí dobrou představu o segmentaci trhu, zákaznických požadavcích a jejich následné transformci do specifickace požadavků na produkt, metodikou Six Sigma a základními principy používanými ve vývojové prostředí a návazností výrobního procesu na process vývojový, včetně strategického nákupu a moderních přítupů jako je e-sourcing. V průběhu kurzu budou uváděny specifické praktické příklady ze všech oblastí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Cílem kurzu “Good engineering” je rozvinout u studentů znalosti principů používaných při vývoji v průmyslové praxi a tímto rozšířit jejich znalosti z oblasti teoretické do oblasti praktické - průmyslové.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

Honeywell training material (EN)
Výukové materiály firmy Honeywell (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení je zaměřeno na procvičení látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžná aktivní účast na cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů z oblasti teoretické do oblasti praktické - průmyslové. V rámci tohoto kurzu studenti získají znalosti o vývoji produktu v průmyslovém prostředí v rámci celého vývojového cyklu – od počátečních marketingových fázi po implementaci vývoje do výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení je kontrolované a o náhradě zameškané výuky rozhoduje učitel cvičení.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Identifying Customer Values

2. Market Segmentation

3. Voice of Customer

4. Quality Function Deployment & Critical-To-Quality factors

5. Design for 6 Sigma (DFSS)

6. Simple Design Principles

7. Design for Manufacturing

8. Strategic Sourcing & Standardized Parts

9. e-Sourcing