Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-KBPAPovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr3. ročník3  kredity

Úvodní část samostatné technického projektu studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na ústavu nebo z praxe. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu bakalářské práce. Projekt je ukončen prezentací a obhajobou před komisí na závěr zimního semestru 3. ročníku bakalářského studia. Při úspěšné obhajobě může projekt pokračovat jako závěrečná bakalářská práce studenta.

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením semestrálního projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatně vypracovanou semestrální práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení odevzdaného projektu po jeho obhajobě.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování úvodní studie samostatné technického projektu studenta vybrané z nabídky ústavu nebo praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Typ (způsob) výuky

 

Projekty a atel.

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor