Detail předmětu

Konverze staveb

FA-6X8VolitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Letní semestr1. ročník2  kredity

Konverze staveb

Doporučená nebo povinná literatura

Učební texty lektora
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

angličtina, francouzština