Detail předmětu

Management a valorizace kulturního dědictví

FA-2M6VolitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1. ročník2  kredity

Města zítřka, jejich identita a kulturní dědictví, jeho ochrana, obnova a nové využívání.
Epocha industrializace. Současný stav průmyslového dědictví, opuštěné továrny, noví majitelé, provizorní užívání, ohrožení. Konverze industriálního dědictví jako součást rozvojových programů.

Výsledky učení předmětu

Připravenost pro práci se záchranou a obnovou industriálního dědictví.

Prerekvizity

Historie architektury a výtvarného umění.

Doporučená nebo povinná literatura

Philippe Simon: Additions ď Architecture (FR)
Philippe Simon: Rehabilitation at Reconversion à Paris (FR)
Reichen at Robert: Architectures Contextuelles (FR)
T.I.C.C.I.H.: Industrial Patrimonty (FR)
Rene Jullian: Tony Gamier Contructeur et Utopiste (FR)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná, při opakování kombinovaná. Klasifikace zohledňuje znalosti posluchače a jeho orientaci v problematice

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Identita historicky rostlých měst, jejich významná období.
2. Období industrializace v urbanistické struktuře měst. Průmysl jako motor rozvoje města.
3. Brno - textilní a strojírenský průmysl 19. a 20. století, posvitavská zóna. Nové funkční
využívání.
4. Exkurze.
5. Zlín - modelové průmyslové město jednorázově založené T.Baťou, památková zóna, způsoby
záchrany.
6. Exkurze.
7. Ostrava - těžební a hutní průmysl v urbanistické struktuře města. Útlumové programy. Cesty
záchrany, rozvojové programy.
8. Exkurze.
9. Zahraniční příklady záchrany a obnovy kulturního dědictví.
10. Management, ochrana, valorizace kulturního dědictví. Vzdělávací programy pro studenty,
pracovníky magistrátů a širší veřejnost.
11. Workshop - funkční, urbanistická, architektonická a sociální proměna vybrané továrny.
12. Workshop - grafická prezentace.
13. Vyhodnocení workshopu, veřejná prezentace výsledku.

Cíl

Seminář je zaměřen na zhodnocení industriálního dědictví a způsoby jeho zachování.
Cílem je připravit mladou generaci pro práci na zachování významných areálů a objektů z období industrializace a jejich opětného začlenění pomocí nových funkcí do struktury našich historických sídel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola teoretických znalostí předmětu bude provedena kontrolou praktické části poznání a průběhu workshopu.

Typ (způsob) výuky

 

Speciál. seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor