Detail předmětu

Soudobá architektura

FA-1M6VolitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Letní semestr1. ročník2  kredity

Posluchači jsou informováni o aktuální situaci na domácí i zahraniční architektonické scéně. Na významných příkladech soudobé architektury je analyzován koncept řešení, který by měl pomoci studentům v orientaci při vlastní architektonické tvorbě. Nedílnou součástí je i seznámení se s tvorbou a přístupem k architektuře prostřednictvím přednášek externích vyučujících, jak z řad představitelů předních architektonických ateliérů, tak kunsthistoriků, teoretiků architektury a dalších odborníků z oboru, či oborů souvisejících.

Výsledky učení předmětu

orientace v soudobé architektonické scéně

Prerekvizity

dějiny architektury, typologie, ateliérová výuka

Doporučená nebo povinná literatura

ročenky "ČESKÁ ARCHITEKTURA 1999 - 2005" od vydavatelství Prostor, časopis Architekt (CS)
Annual bulletins „CZECH ARCHITETURE 1999 – 2005“ published by Prostor, magazine (EN)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná, při opakování kombinovaná. Klasifikace zohledňuje znalosti posluchače a jeho orientaci v problematice

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

- umožnit studentům orientaci v soudobém architektonickém dění s patřičnými vazbami a souvislostmi

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou přednášek, které jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor