Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M9

FA-A9LPovinně volitelnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2017/2018Letní semestr1. ročník18  kreditů

Architektonická studie dle zadání s respektováním principů ochrany kulturního dědictví

Výsledky učení předmětu

Architektonická studie dle zvoleného zadání – A9Z

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Základní orientace v obnově památek (ORP) a jejich metodách

Doporučená nebo povinná literatura

Neufert, E.: Navrhování staveb
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k danému zadání
Odborné architektonické časopisy

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění podmínek zadání a odevzdání ateliérové práce

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

týden obsah
1. Rozpracování konceptu – širší vztahy
2. Rozpracování konceptu – širší vztahy
3. Rozpracování konceptu – provozní schéma
4. Rozpracování konceptu – provozní schéma
5. Rozpracování konceptu – provozní schéma - 1. kritika
6. Rozpracování konceptu – dispoziční řešení
7. Rozpracování konceptu – dispoziční řešení
8. Rozpracování konceptu – dispoziční řešení
9. Rozpracování konceptu –výsledná prezentace památky,
10. Rozpracování konceptu – technické řešení – 2. kritika
11. Rozpracování konceptu – technické řešení
12. Detail
13. Prezentace výsledků, závěrečné hodnocení

Cíl

uplatnění vědomostí na konkrétním objektu nebo souboru budov, konfrontace teoretických znalostí s poznatky z praxe

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povin.účast na kritikách, povinné odevzdání ateliérové práce a prezentačního plakátu

Typ (způsob) výuky